[SlovLit] Angelček, Vrtec, Zvonček, Poletna šola BSH jezika v Sarajevu -- Konferenca v Bratislavi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 30 15:19:56 CEST 2009


http://www.dlib.si/vsebina.asp?year=2009&id=novice#386 -- Angelček, Vrtec, 
Zvonček, trije otroški časopisi v Digitalni knjižnici Slovenije Dlib.si.

https://sites.google.com/site/sarajevosummerschool/ -- poletna šola 
bosanskega, hrvaškega in srbskega jezika, Sarajevo 27. 7. do 22. 8. 2009.

===

From: "Sasa Poklac" <sasa_poklac na hotmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, April 30, 2009 2:06 PM
Subject: Vabilo na mednarodno znanstveno konferenco

V letosnjem letu praznujeta Univerza v Ljubljani in Univerza Komenskega 
v Bratsilavi 90. obletnico ustanovitve. Odlocili smo se, da visok jubilej 
obelezimo s pripravo mednarodne znanstvene konference, ki bo pod 
pokroviteljstvom FF UL in FiF UK potekala 22. in 23. oktobra 2009 v 
prostorih Filozofske fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi. V 
tednu od 19. do 23. oktobra 2009 bodo v okviru tega projekta potekle 
tudi razlicne delavnice.
 
Glavni namen konference je usmerjen na slovaško-slovenske in slovensko-slovaške
stike (na področju znanosti, kulture, politke, družbe ...), hkrati pa tudi stike v širšem
srednjeevropskem kontekstu. Eden izmed ciljev je tudi približati delovanje štirih evropskih
univerz in filozofskih fakultet (v Bratislavi, Ljubljani, Krakovu in Pragi), ki so podpisale
namero o izvajanju skupnih študijskih programov.

TEME
1. Slovensko-slovaški in slovaško-slovenski odnosi v širšem slavističnem kontekstu,
kontekstu filoloških in družbenih disciplin.
2. Medkulturnost v (srednje)evropskem prostoru.
3. Analogije in zgodovinsko ozadje nastanka obeh univerz v letu 1919.
4. Perspektive sodelovanja univerz v (srednje)evropskem prostoru.

Prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo leta 2010 izšel pri založbi Vydavateľstvo
Univerzity Komenského. Temo lahko prijavite do 30. junija 2009 na naslov poklac na fphil.uniba.sk
Prispevek je potrebno skupaj s povzetkom v angleškem jeziku oddati v predpisani
obliki (udeleženci bodo dodatna navodila o podobi prispevka prejeli na konferenci) do 30.
novembra 2009. Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 25 EUR in vključuje 
natis prispevka, zbornik prispevkov, kosili in organizacijo prireditve. Čas za 
predstavitev prispevka je omejen na 15 minut. Delovni jeziki bodo vsi slovanski jeziki.
Udeleženci si stroške za namestitev krijejo sami. 

Vljudno vabljeni!
Sasa V. Poklac 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Katedra slovanských filológií
Gondova 2
818 01 Bratislava, Slovaška


Dodatne informacije o seznamu SlovLit