[SlovLit] Pretnarjeva nagrajenca 2009

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 21 22:02:54 CEST 2009


From: "UVKF Ivo Stropnik" <ivo.stropnik na velenje.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, April 21, 2009 9:39 PM
Subject: Pretnarjeva nagrajenca 2009

Sosvet za podelitev Pretnarjeve nagrade se je letos odločil izreči javno 
zahvalo s Pretnarjevo nagrado dvema zaslužnima slovenskima slavistoma - 
akademiku dr. Matjažu Kmeclu in dr. Andreju Rozmanu - za njuno življenjsko 
delo pri mednarodnem posredovanju in promoviranju slovenske literature in jezika.
Pretnarjeva nagrada s častnim naslovom ambasador slovenske književnosti 
in jezika je mednarodno priznanje in osrednja slovenska kulturna zahvala tistim 
posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), ki si po svetu v duhu dr. Toneta 
Pretnarja (1945-1992) pomembno, zaslužno in svetovljansko prizadevajo za 
seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, 
oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje. Partnerska 
organizatorja nagrade in slavnostne podelitve (od leta 2004 na tradicionalnem 
Herbersteinskem srečanju književnikov oz. od 2008 na mednarodno razširjenem 
Lirikonfestu v Velenju) sta Književna asociacija Velenika in Velenjska knjižna 
fundacija pod glavnim pokroviteljstvom Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije in Mestne občine Velenje. S slavnostnim sprejemom nagrajencev 
se od leta 2007 pridružuje Občina Tržič. 
 
Pretnarjevo nagrado so doslej prejeli: Ludwig Hartinger (Avstrija, 2004), 
František Benhart (Češka, 2005), Gančo Savov (Bolgarija, 2006), Božena in 
Emil Tokarz (Poljska, 2007) ter Kari Klemelä (Finska, 2008). 

Akademik dr. MATJAŽ KMECL (roj. 1934 v Dobovcu pod Kumom), slovenist, 
literarni zgodovinar in teoretik, upokojeni redni profesor ljubljanske FF, od 1997 
član SAZU, pisatelj ter ustvarjalni politik ima izjemne zasluge pri uveljavljanju 
slovenskega jezika in slovenske literature doma in v svetu. Na temo slovenske 
književnosti in jezika je predaval na številnih predavanjih po svetu (Benetke, 
Celovec, Dunaj, Gorica, Melbourne, Moskva, Regensburg, Sydney, Tübingen idr.), 
razširjal pomen slovenskega jezika in slovenske literature ter poglabljal vednost o 
slovenski kulturi sploh. V državni predstavni funkciji je potoval v Avstrijo, Nemčijo, 
nekdanjo Sovjetsko zvezo, Italijo, Francijo, Avstralijo, na Poljsko idr. Deloval je kot 
predsednik SSJLK za tuje slaviste. Z referati se je udeleževal jugoslovanskih 
slavističnih kongresov, kot član Slovenskega protestantskega društva pa je v 
tujini neštetokrat predstavljal Trubarja in njegovo ustvarjanje slovenskega jezika 
idr. V njegovem obsežnem znanstvenoraziskovalnem opusu so pomembne 
literarnozgodovinske razprave o sodobni slovenski književnosti na avstrijskem 
Koroškem, v zvezi s slovenskim jezikom pa ne smemo pozabiti njegovega 
udejstvovanja pri slovenskem jezikovnem razsodišču, ki je odmevalo doma in 
na tujem. (...) Akademik dr. Matjaž Kmecl je izjemna kulturna osebnost, ploden 
književni ustvarjalec in vrhunski slovenist, ki je v tujini pri razširjanju slovenske 
literature in jezika pustil velike in pomembne sledi. Za te ambasadorske zasluge 
ga lahko z največjim spoštovanjem nagradimo s Pretnarjevo nagrado, ki se 
imenuje po njegovem mlajšem stanovskem kolegu, ki ga je v slavista in ambasadorja 
slovenske književnosti in jezika po svetu pomembno sooblikoval tudi dr. Matjaž Kmecl.
 
Dr. ANDREJ ROZMAN (roj. 1947 v Slovenj Gradcu) je izredni profesor za 
slovaško književnost na ljubljanski FF, literarni zgodovinar, prevajalec in 
vodilni slovakist pri nas. Njegovo mednarodno kulturnopovezovalno delo 
je znanstveno, pedagoško, prevajalsko ter kulturnoposredniško. V zadnjih 
štirih desetletjih je najbolj zaslužen za razvijanje književno-jezikovnih idr. 
kulturnih stikov med Slovenci in Slovaki. Pri tem velja poudariti Rozmanovo 
pomembno vlogo pri spoznavanju, uveljavljanju in prepoznavnosti slovenske 
literature in jezika na slovaških tleh; s tem imamo v mislih njegovo organizacijsko 
in diplomatsko spretnost pri izvedbi založniških, pedagoških in drugih kulturnih 
dejavnostih, oziroma pobude pri izboru in prevajalcih slovenske književnosti v 
slovaški jezik (tako je npr. zaslužen, da lahko Slovaki berejo Prešerna v 
sodobnejšem prevodu, Finžgarja, Kocbeka, Jančarja, B. A. Novaka idr.). 
Pomembno je sodeloval pri mednarodni širitvi fakultetnega prostora na 
področju slovenistike, zlasti na univerzah v Bratislavi, Pragi in Vilni. V okviru 
študijskih izmenjav med ljubljansko in bratislavsko FF je za slovenščino 
navdušil vrsto študentov, ki so danes prevajalci, tolmači, učitelji ali založniki. 
Dvajset let je bil član žirije mednarodnega pisateljskega srečanja Vilenica, ki 
ga organizira Društvo slovenskih pisateljev, v tem desetletju pa svoje izkušnje 
in kulturne stike posreduje kot član programskega sveta mednarodne ustanove 
Forum slovanskih kultur. Rozmanovo življenjsko delo je vizija, da Slovenci in 
Slovaki poskušamo preseči zgodovinske stereotipe o dveh tako sorodnih, 
včasih pa tako oddaljenih narodih. (...) Za družbeno in kulturno angažiranim 
dr. Andrejem Rozmanom stoji človek z velikim socialnim čutom, ki svoj širok 
pogled na svet radodarno seje med mlade generacije. Za številne zasluge ga 
lahko z največjim spoštovanjem nagradimo s Pretnarjevo nagrado in imenujemo 
ambasador slovenske književnosti in jezika na Slovaškem.
 
[...] Slavnostna podelitev Pretnarjeve nagrade bo na letošnjem Lirikonfestu, 
22. maja 2009 na Velenjskem gradu.
 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Književna asociacija Velenika,
organizatorja Pretnarjeve nagrade
www.lirikonfest.si

 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit