[SlovLit] Napake pri prevodih iz angleščine -- Služba v Zagrebu - Slovenistika v Skopju

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 25 18:13:17 CET 2009


From: "marinka milenkovic" <marinka.milenkovic na gmail.com>
Sent: Tuesday, March 24, 2009 3:41 PM
Subject: Fwd: Vabilo na predavanje in občni zbor

Drage kolegice in kolegi, Lektorsko društvo vas vabi na prvo letošnje strokovno 
srečanje, ki bo v torek, 31. marca ob 19.00. uri v dvorani Društva slovenskih pisateljev 
na Tomšičevi ulici 12. Mag. Marina Štros Bračko bo nastopila s predavanjem: 
Najpogostejše napake pri prevodih in tolmačenju pravnih zadev iz angleščine v slovenščino. 
 
Po predavanju bo redni občni zbor z dnevnim redom:
1. Poročilo o delu v letu 2008
2. Zaključni račun
3. Izvolitev novega izvršilnega odbora (predsednika društva, tajnika .)
 
Lepo pozdravljeni.
Tajnica društva Marinka Milenković

===

From: "Zvonko Kovač" <zkovac na ffzg.hr>
Sent: Wednesday, March 25, 2009 7:20 AM
Subject: Fw: Radna mjesta - upit za pomoc

Zagrebško podjetje potrebuje za svojega mednarodnega poslovnega 
partnerja mlajšega asistenta, ki bi imel znanje iz tržnega komuniciranja 
in bi prevajal marketinška gradiva iz angleščine v slovenščino. Druga 
služba je za blagajničarja s slovenskim državljanstvom. Več informacij 
za službi na Domagoj.Bedenikovic na Lugera.com

===

From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Wednesday, March 25, 2009 9:36 AM
Subject: LK, 30. marec


LK FF vabi na 902. sestanek v ponedeljek, 30. marca, ob 18.00
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavala bo
izr. prof. dr. Lidija Arizankovska, Flološka fakulteta Univerze 
sv. Cirila in Metoda v Skopju (Filološki fakultet "Blaže Koneski" 
Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij, Skopje). Tema predavanja:
Slovenistika na skopski univerzi. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar
Dodatne informacije o seznamu SlovLit