[SlovLit] Klasje

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 24 14:59:10 CET 2009


From: "Majda Degan Kapus" <Majda.Degan na dzs.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, March 24, 2009 1:22 PM
Subject: Predstavitev novosti - zbirka Klasje

Vabimo vas na predstavitev dveh knjiig iz zbirke Klasje: 
Jean-Jacques Rousseau: Julija ali Nova Heloiza (prevod Radojka Vrančič, spremna beseda dr. Tone Smolej)
Plavt: Dvojčka (prevod Jera Ivanc, spremna beseda dr. Marko Marinčič in Jera Ivanc).

Predstavitev in pogovor urednice Majde Degan Kapus s prevajalkama ter 
avtorji spremne besede bo v sredo, 25. marca, ob 11. uri v dvorani Slovenske 
matice, Kongresni trg 8, Ljubljana.

Uvodna beseda dr. Marka Marinčiča nam na družbenopolitičnem ozadju oriše 
fenomen grške in rimske komedije, gledališča ter gledaliških konvencij. 
Primerjava Plavta s helenistično novo komedijo in njenim mlajšim občudovalcem 
Terencijem opozarja na izrazito plavtovske prvine, kot so npr. neposredni učinek 
besedne in situacijske komike, glasbena in ritmična pestrost, motivika, ki 
preskakuje od vsakdanjosti v pravljično fantastiko, ali jezik in slog, ki segata 
od pouličnega govora do tragiškega patosa. Poglavje Jere Ivanc o Dvojčkih 
obravnava besedilo v njegovi literarni in gledališki podobi ter mlademu bralcu 
ponuja orodja za samostojno in ustvarjalno branje dramskih besedil: od rokopisa 
prek prevoda do predstave.

Rousseaujev roman Julija ali Nova Heloiza vstopa pred slovenske bralce
v imenitnem prevodu Radojke Vrančič, in sicer kot izbor pisem, povzetem 
po francoski študijski izdaji. Izčrpna spremna beseda dr. Toneta Smoleja 
nam predstavi zgodovinske in literarne razmere v Franciji ter znamenite 
francoske enciklopediste, razloži naslov romana glede na srednjeveško 
zgodbo o Abélardu in Heloizi ter poišče Rousseaujeve sorodnosti s tradicijo 
evropskega pisemskega romana. Podrobneje osvetljuje pripovedne osebe 
in dogajanje, vpeto med sugestivne švicarske gore in kraje, katerih nasprotje 
je >peklensko mesto< Pariz. Deli sta uvrščeni med temeljna besedila 
gimnazijskega učnega načrta. 

Majda Degan Kapus
Izobraževalno uredništvo DZS


Dodatne informacije o seznamu SlovLit