[SlovLit] Pregibanje

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jan 12 09:19:45 CET 2009


From: "Mojca Luštrek" <mojca na rfr.si>
Sent: Monday, January 12, 2009 7:34 AM
Subject: RE: [SlovLit] Pregibanje

Hej, jezik je "orodje" vsakega novinarja, ne glede na izobrazbo, 
zato morajo vsi obvladati "osnove slovenskega jezika" (slovnico 
in pravopis), prav tako kot je seznanitev z izrazjem stroke, ki je 
predmet pisanja, in z obravnavano temo dolžnost vsakega novinarja, 
ne glede na izobrazbo. Torej ni manj in bolj hudih grehov. "Ključnosti" 
(jezikovno) zanič napisane vsebine se kaj slabo piše. Poleg tega novinarji 
zelo vplivajo na splošno jezikovno (ne)znanje "ljudstva" (bralcev, 
poslušalcev), zato je njihova odgovornost precejšnja. Ali pa si upate 
trditi, da "temu ni tako"? Preprečiti grehe obeh vrst je seveda dolžnost 
že zaposlovalcev in urednikov: ne zaposlovati neusposobljenih.

Toliko "teorije" za dobro jutro. Zdaj pa k praksi ...

Mojca

----

From: "Janoš Ježovnik" <janos.jezovnik na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, January 12, 2009 12:27 AM
Subject: Re: [SlovLit] Pregibanje

No, ločiti je treba med knjižnim jezikom, ki naj bi ga razumela večina, če
ne že vsi govorci, in žargonom, ki spada v interesno sfero manjše skupine
govorcev, pripadnikov iste stroke. Novinar v glavnem piše za splošno
javnost, ki je takšne podrobnosti ne zanimajo preveč. V slednje se novinar
tudi ne spušča, saj se z neko temo ukvarja največ nekaj tednov. Ne nazadnje,
če bi hotel upoštevati vse mogoče strokovne termine vseh mogočih področij,
koliko diplom bi moral imeti takšen človek v žepu? Res je, da k poklicu
nekako sodi tudi splošna razgledanost, a razlika med rodovi in zvrstmi
vojske, vsaj v času po odpravi obveznega služenja vojaškega roka, to po
mojem mnenju nekoliko presega. Po drugi strani pa novinar večino sestavkov
napiše za slovensko javnost in v slovenskem jeziku. Poznavanje osnov
slovnice in pravopisa mu zna pri tem več kot pomagati.

Kar se pa tiče uporabe srbskega *izrazja* s strani gojencev FF, pa SSKJ
izraz 'šaržer' (mimogrede, na prvo žogo mi beseda zveni prej francosko kot
srbsko, a zaradi nepoznavanja obeh jezikov pač ne morem soditi) navaja kot
vojaški žargonski termin - neka raba v slovenskem jeziku torej mora
obstajati. Najbolje pa je izraz prepovedati pri primarnem viru, kadar želimo
brutalno izkoreniniti njegovo splošnejšo rabo. ;)

Janoš Ježovnik, študent slovenistike
 
P. S.: Obramboslovje ni družbena veda?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit