[SlovLit] Čustva in Obdobja -- Cankar, Budal, Vraz, Malovrh, Stritar narejeni -- Koseski, Zizenčeli, Jarnik, Metelko pa za tipkanje -- Založba Brockmeyer

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Nov 23 09:35:51 CET 2008


http://www.linguistics.uiuc.edu/rws/ -- članki o strojni analizi čustvenega odzivanja 
in njegove predvidljivosti v literaturi.

http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri108/index.html -- slike z Obdobij 2008.

===

Novo na Wikiviru (http://sl.wikisource.org/wiki/Slovenska_leposlovna_klasika):

Ivan Cankar, Življenje in smrt Petra Novljana.
Ivan Cankar, Smrt kontrolorja Stepnika.
Ivan Cankar, Na klancu.
Andrej Budal, Križev pot Petra Kupljenika, 1924.
Stanko Vraz, Djulabije, 1863.
Miroslav Malovrh, Zadnji rodovine Benalja, 1909.
Josip Stritar, Levstik, LZ 1889.

Za popravljanje in za tipkanje (nekaj po zaslugi DLiba, nekaj po zaslugi Irene Orel, 
nekaj po zaslugi Kozme Ahačiča) prav tam 
(http://sl.wikisource.org/wiki/Slovenska_leposlovna_klasika):

Jovan Vesel Koseski, Razne dela pesniške in igrokazne, 1870 
(besedila so ok, manjkajo samo glave in noge pri pesmih).

Jožef Zizenčeli (Sisentshcelli), Zaštitno vošejne teKrajnske dežele 
k'le tem vse hvale vrednem bukvam krajnskiga popisvajna visoku 
žlahtno rojeniga gospuda Janeza Bajkorta Valvasorja ... V: Die Ehre 
dess Hertzogthums Crain: das ist, Wahre, gründliche, und recht 
eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen 
herrlichen Erblandes (knjiga 1), 1689, str. 21 sl. 

Urban Jarnik, Kleine Sammlung altslawischen Wörter, 1822 (prihaja).
Pesmarica za male otročičke, 1810 (prihaja).
Gašper Rupnik, Peisme od keršanskiga nauka, 1784 (prihaja).
Valentin Vodnik, Krajnska pismenost, okrajšana, 1854 (prihaja).
Gašper Rupnik, Terpleine gospuda nashiga (preskenirano brez OCR).
Evagelia inu brania, 1777 (preskenirano brez OCR).
Kanizijev katekizem, 1768 (preskenirano brez OCR).
Valentin Vodnik, Početki gramatike (francoska slovnica), 1811 (preskenirano brez OCR).
Krajnsko besediše, 17. stol. (preslikani rokopis).
Berilo za male šole na kmetih (Metelko: Šolske postave), 1845 (fotokopije).
Marko Pohlin, Kratkočasne uganke inu čudne kunšte iz Vele šole od Petra Kumrasa, Dunaj, 1788 (fotokopirano).
Fran Serafin Metelko, Številstvo za slovenske šole, 1830 (tisk v metelčici, fotokopirano).
Franc Simonič, Slovenska bibliografija (1550-1900), 1903.

===

Univerzitetna založba dr. N. Brockmeyer predstavlja zbirko Diversitas 
linguarum. Zvezek 21 ima naslov Grammatikalisierung und grammatische 
Kategorien, zvezek 19: Morphologische Irregularität, 20: Langage contact, 17: 
Universality in language in 18: The dual in Slovene dialects. Več na 
http://www.brockmeyer-online.de/page13.php (nemško) ali  
http://www.brockmeyer-universitaetsverlag.com/page7.php (angl.). 

Universitätsverlag Brockmeyer
Dr. Norbert Brockmeyer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit