[SlovLit] Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Komparativistični kolokvij v Lipici

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Ned Avg 31 14:56:50 CEST 2008


Šesti mednarodni komparativistični kolokvij "Avtor: kdo ali kaj piše 
literaturo?" (The Author: Who or What Is Writing Literature?) bo v 
okviru 23. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica potekal 4. in 
5. septembra 2008 v Poročni dvorani v Lipici.

Teme kolokvija:

(1) Avtor kot individualni ustvarjalec in avtor v razmerju s kulturo: 
vloga avtorja v zgodovinskih invencijah tradicije, avtor kot 
diskurzivni konstrukt v vzpostavljanju socialno-političnih identitet, 
avtor v proizvodnih mehanizmih kulture; 
(2) Osebna izkušnja literarnega ustvarjalca, avtor kot subjekt 
literarnosti in literarnega dela, koncepti avtorja v 20. stoletju: 
virtualni avtor v novih medijih in medbesedilnosti; 
(3) Antična Grčija in vprašanje "kdo ali kaj ustvarja literarni tekst 
(ali: literarno umetniško delo)"; Renesansa in iznajdba avtorja v 
moderni zahodni literarni teoriji; avtorska performativnost in 
avtobiografija v 20. stoletju; 
(4) Avtor med jazom in drugostjo, avtobiografijo in heterobiografijo, 
avtorska integriteta in avtoriteta od lirike prek romanopisja do 
postkolonialnih študij.

Vodji kolokvija: Vanesa MATAJC in Gašper TROHA. 

Udeleženci:

- Varja BALŽALORSKY (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno 
književnost in literarno teorijo, Ljubljana)
- Andrej BLATNIK (Univerza na Primorskem, Koper)
- Lucia BOLDRINI (Goldsmiths, Univerza v Londonu, Velika Britanija)
- Rebecca BRAUN (Univerza v Liverpoolu, Velika Britanija)
- Marijan DOVIĆ (Inštitut za slovensko literature in literarne vede 
ZRC SAZU, Ljubljana) 
- Florian HARTLING (Univerza Martina Luthra v Halle-Wittenbergu, 
Nemčija)
- Jonathan L. HART (Univerza v Alberti, Kanada)
- Mojca KUMERDEJ (pisateljica, publicistka, Ljubljana)
- Teemu MANNINEN (Univerza Tampere, Helsinki, Finska)
- Jera MARUŠIČ (Univerza v Edinburgu, Velika Britanija)
- Vanesa MATAJC (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno 
književnost in literarno teorijo, Ljubljana)
- Boris A. NOVAK (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno 
književnost in literarno teorijo, Ljubljana)
- Julia A. SOZINA (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of 
Sciences, Moskva, Rusija)
- Jüri TALVET (Univerza v Tartuju, Estonija)
- Gašper TROHA (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno 
književnost in literarno teorijo, Ljubljana) 

Program kolokvija in dvojezični povzetki referatov so dosegljivi na
http://www.zrc-sazu.si/sdpk/SDPKdrustvo/Vilenica2008.htm


Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit