[SlovLit] Okrogla miza bralna pismenost za večkulturno družbo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 3 10:41:24 CEST 2008


Kdaj in kje: 8. septembra 2008 (mednarodni dan pismenosti) ob 14.30 
v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
 
Program
14.30-14.45 dijaki Gimnazije Lava Šolskega centra Celje pod umetniškim 
vodstvom Metke Jagodič Pogačar, prof. prir. tradicionalne: CUBANA
Luka Agrež, kitara, James R. Bowen, kitara, Miha Firšt: scenska glasba k delu 
E. A. Poa: KROKAR, Urška Pišorn, flavta, Katarina Zupan, violina,
Jernej Iztok Pilih, violina, Aljaž Majcen, kontrabas, Miha Firšt, kontrabas, 
Živa Vrečko, izrazni ples, španska ljudska: BOLERAS EL PANO MORUNO,
Luka Agrež, kitara, James R. Bowen, kitara.

Izhodišča za razpravo: 
14.50-15.20 Meta Grosman, Bralna pismenost za večkulturno družbo
15.25-15.40 Matjaž Kmecl, Primož Trubar in slovenščina
15.45-16.00 Slavko Pregl, Hrepeneti ali dočakati (zunanjetrgovinska bilanca sodobne slovenske literature)
16.05-16.20 Lucija Čok, Jezikovne rabe in stališča do jezikov učencev osnovne šole narodnostno mešanjih okolij - izsledki raziskave
16.25-16.40 Andreja Barle Lakota, Odprta vprašanja vključevanja medkulturnega dialoga v kurikul
16.45-17.10 Meta Grosman, Zaključki
   
Vabimo vas, da se okrogle mize udeležite. Vstopnine ni.
Kontaktna oseba je mag. Vida Gomivnik Thuma, vida.gomivnik na zrss.si
Povzetki tem bodo objavljeni na spletni strani društva http://www.bralno-drustvo.si

----

Bralno društvo Slovenije se s tem pridružuje številnim mednarodnim akcijam, ki
poudarjajo pomen jezika za vsakogar - Združeni narodi so leto 2008 razglasili za
leto jezikov, Evropska unija za leto medkulturnega dialoga, v Veliki Britaniji so se
odločili za nacionalno leto branja, na Slovenskem pa praznujemo petstoletnico
rojstva PrimožaTrubarja.

Ob vse večji globalni informacijski povezanosti in osebni gibljivosti postaja pomen
obvladovanja jezika in jezikov ne le nujni pogoj za osebno rast in gospodarsko
delovanje posameznika, temveč tudi potrebno okolje za kakovostno medkulturno
sporazumevanje.

Razprava o danes potrebni bralni pismenosti kljub izpostavljanju pomena
večjezičnosti izhaja iz temeljnega prepričanja, da je za vsakogar najpomembnejši
jezik materinšcina oz. prvi jezik. O pomenu razvite braine pismenosti posameznika
v materinšcini in tudi v drugih jezikih bo spregovorila prof. dr. Meta Grosman. S
tem in s prispevki povabljenih gostov bodo podane iztočnice za pogovor o
naslednjih temah:

- bralna pismenost in razvita sporazumevalna zmožnost v več jezikih za
življenje in delovanje v večkulturnih družbah ter medsebojni vplivi bralne
pismenosti v različnih jezikih;
- dejavniki, ki prispevajo h kakovosti medkulturnega dialoga kot dialoga, ki
poteka med pripadniki različnih kultur in govorci različnih jezikov;
- kakšen pomen imajo danes za poznavanje slovenske kulture prevodi del
slovenskih ustvarjalcev v druge jezike;
- kako so Trubarjevi prevodi v slovenščino oblikovali naš jezik;
- pod katerimi pogoji lahko kakovostno oblikovan medkulturni dialog prispeva
k boljšemu razumevanju med pripadniki različnih kultur, k večji strpnosti ter
preseganju jezikovnih in kulturnih omejitev.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit