[SlovLit] Kolokvij ICLA: Kozmopolitizem in literarna teorija

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 28 21:20:47 CEST 2008


Od: Gašper Troha [gasper.troha na guest.arnes.si]
Poslano: 27. maj 2008 23:11
Zadeva: vabilo na kolokvij ICLA

Slovenski komparativisti letos prvič gostimo letni kolokvij kakega 
od odborov Mednarodne zveze za primerjalno književnost (ICLA/AILC) 
in na njem tudi aktivno sodelujemo. V sodelovanju z Inštitutom za slovensko 
literaturo in literarne vede ZRC SAZU in s finančno podporo ZRC SAZU, 
ARRS in Research Institute for Cosmopolitan Cultures na Univerzi v 
Manchestru prireja Komite za literarno teorijo pri ICLA pod predsedstvom 
prof. dr. Galina Tihanova mednarodno konferenco
RESPONDING TO COSMOPOLITANISM: THE NEW IDENTITIES OF LITERARY THEORY
ODGOVOR NA KOZMOPOLITSTVO: NOVE IDENTITETE LITERARNE TEORIJE
Potekala bo 5. in 6. junija 2008 v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4/II, v Ljubljani. 
Začetek prireditve bo v četrtek ob 9.15, v petek pa se bo delo začelo ob 9.30. 
Vabim vas, da se udeležite zanimive prireditve, na kateri bodo nastopili mnogi 
vodilni svetovni komparativisti. 

Marko Juvan,
soorganizator kolokvija ICLA/AILC

Četrtek, 5. junija 09:15-09:30 Otvoritev konference
09:30-10:30 
Galin Tihanov: Genealogies of Cosmopolitanism
John Neubauer: Realities, Utopias, and Misconceptions Concerning the Globalization of Literary Studies
Ulrike Kistner: Cosmopolitan sensus communis: The Common of Singular Sense - Sense of the Singularly Common
10:30-11:00 Diskusija 
11:20-12:20 
Péter Hajdu: The Status of Literature in an Age of Global Risks
Vladimir Biti: Theory and Trauma
Marijan Dović: Literature and Censorship: From Plato's Ideal Polis to Cosmo-Polis
12:20-12:50 Diskusija 
15:00-16:00 Tretja sekcija 
Ziva Ben-Porat: Cosmopolitism, Globalization, Digital Culture and - Intertextuality
Marko Juvan: Influence, Intertextuality, and the (Literary) World System
Angela Esterhammer: Byron and Cosmopolitanism
16:00-16:30 Diskusija 
17.00-19.30 Vodeni ogled Ljubljane (Luka Vidmar)
 
Petek, 6. junija
09:30-10:30 
Robert Stockhammer: World Literature, Already Translated
Sangjin Park: Cosmopolitan Vernacular in Yi Kwang-Su's Bilingual Way of Writing
Takayuki Yokota-Murakami: The Future in the Margin: The Universal and the Particular in the Russian Emigre Poetry in the Far East
10:30-11:00 Diskusija 
11:20-12:20 
Calin Mihailescu: Superbia, Suburbia
Vanesa Matajc: Globalization, Inter-literarity, and the Cosmopolitan Author
Darja Pavlič: The Role of Inclusive Logic in Comparative Literary Studies
12:20-12:50 Diskusija
15:00-15:40 
Jola Škulj: Cosmopolitics through Literary Theory
Walid Hamarneh: A McWorld and McJihad Combo with Literature on the Side or The Beginning of the End of (National) Literature
15.40-16.00 Diskusija
16.20-16.50 Sklep kolokvija
17:00-19.00 Zasedanje komiteja
20.00 Slavnostna večerja v stari Ljubljani (Špajza, Gornji trg)

Sobota, 7. junija
8.00-18.00 Izlet na Gorenjsko (Bled, Bohinj, Slap Savica, Radovljica, Vrba) 

Galin Tihanov, Zasnutek kolokvija
 
Na začetku 21. stoletja se je humanistika začela odzivati na resničnost, v kateri 
so globalna prestrukturiranja in naraščajoče neenakosti podžigali verske in etnične 
konflikte, nacionalne tesnobe, a tudi prebujali gibanja za družbeno pravičnost, 
spravo in povezovanje. V zadnjih letih je oživelo in se razmahnilo zanimanje za 
razpravljanje o svetovljanstvu, kozmopolitstvu. Znani sociologi in politologi (U. Beck, 
Z. Bauman, A. Appadurai in A. Negri) so vplivali tudi na literarno teorijo in primerjalno 
književnost. Spodbudili so ju k ponovnemu premisleku o svojem položaju in nalogah, 
posebej v kontekstu naraščajoče svetovne kompleksnosti in soodvisnosti.
Kolokvij se bo posvetil vprašanju, na kakšne načine je literarna teorija v 20. stoletju 
in na začetku 21. stoletja sprejemala različne diskurze o kozmopolitstvu; s tem bo 
preučil tako temelje pojma "svetovna književnost" kakor tudi disciplinarne prakse 
literarne teorije, predvsem v razmerju do primerjalne književnosti, literarne zgodovine, 
"literature v prevodu" itn.
Glavni cilj je kolokvija je izoblikovati odgovore na ključna družbena in aktualna strokovna 
vprašanja: 
. Kako je literarna teorija konceptualizirala kozmopolitstvo in globalizacijo, kako se je nanju 
odzivala? V čem so razlike med kozmopolitsvom in globalizacijo?
. Katera so teoretsko-ideološka ozadja za znova aktualni pojem "svetovna književnost"? 
Kako programi poučevanja svetovne književnosti uveljavljajo "drugost"?
.  Kateri so izvori modernega kozmopolitstva kot diskurza (od antike prek 18. stoletja do 
srede 20. stoletja)?
. Kako primerjalna literarna veda sodeluje pri oblikovanju izobraževalnih in kulturnih procesov, 
ki skušajo ublažiti ali premagati učinke globalizacije? 
. Ali so diskurzi kozmopolitstva preveč elitistični, da bi lahko igrali vidno vlogo v modernih 
potrošniških družbah?
. Kakšne so vloge migracij in pregnanstva za oblikovanje diskurza svetovljanstva in za 
disciplinarno identiteto literarne teorije in primerjalne književnosti?
. Kako literarna teorija reflektira globalne medije in transnacionalno komuniciranje? 
Koliko ti pojavi danes spreminjajo identiteto, vlogo in pojmovnik literarne teorije?
. Kako kozmopolitstvo in procesi globalizacije modulirajo feminizem in študije spolov? 

To da bo kolokvij, ki ga vsako leto prireja "The ICLA Committee on Literary Theory", 
junija 2008 potekal v Ljubljani, pomeni priznanje daljšega plodnega sodelovanja ICLA/AILC 
s slovenskimi kolegi na ZRC SAZU in Univerzi v Ljubljani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit