[SlovLit] O Trubarju v Mariboru

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 28 21:19:11 CEST 2008


Od: Blanka Bošnjak [blanka.bosnjak na uni-mb.si]
Poslano: 27. maj 2008 23:49
Za: 'Miran Hladnik, arnes'
Zadeva: vabilo za Slovlit

Ob petstoletnici Trubarjevega rojstva Slavistično društvo Maribor in 
Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Maribor 
organizirata znanstveno konferenco Prodorne in preroške misli 16. stoletja, 
ki bo potekala 4. in  5.  junija 2008  (s pričetkom ob 10. uri) na Univerzi v 
Mariboru, Slomškov trg 15 (Dvorana Antona Trstenjaka). Vljudno vabljeni! 

Sreda, 4. junija 2008 10.00-11.00 Slovesna otvoritev konference
11.00-11.15 Marko Štuhec, Evropske reformacije v okviru dolgega 16. stoletja
11.15-11.30 Dejan Kos, Medkulturnost protestantske književnosti
11.30-11.45 Alenka Jensterle Doležal, Vprašanje vere in dvoma pri slovenskih protestantih
11.45-12.00 Razprava
12.15-12.30 Marko Jesenšek, Trubarjev >gmajn jezik< kot podlaga za prvo slovensko knjižno normo
12.30-12.45 Irena Orel, Protipomenskost v Trubarjevem Katehizmu z dvejma izlagama (1575)
12.45-13.00 Majda Merše, Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
13.00-13.15 Razprava
15.30-15.45 Jožica Narat, Homonimija in polisemija: problemi razločevanja v knjižni slovenščini 16. stoletja
15.45-16.00 Andreja Legan Ravnikar, Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil
16.00-16.15 France Novak, Razvoj slovenske pisave v 16. stoletju
16.15-16.30 Razprava
16.45-17.00 Irena Stramljič Breznik, Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste
17.00-17.15 Matej Hriberšek, Slovaropisje klasičnih jezikov v 16. stoletju
17.15-17.30 Marianna Leonidovna Bershadskaja, Trubar in njegovo delo v študijah ruskih slavistov
17.30-17.45 Razprava

Četrtek, 5. junija 2008
10.00-10.15 Aleksander Bjelčevič, Kaj so bili odpustki
10.15-10.30 Vincenc Rajšp, Pomen Trubarjeve cerkovne ordninge za Slovence
10.30-10.45 Blanka Bošnjak, Diskurzivne prvine v izbranih Trubarjevih pismih in predgovorih
10.45-11.00 Razprava
11.15-11.30 Barbara Pregelj, Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas
11.30-11.45 Milena Mileva Blažić, Podoba ženske v Trubarjevih besedilih
11.45-12.00 Ivana Latković, Zvonko Kovač, Reformacija in tranzicija - svoje in tuje, delež zgodovine v sodobnem romanu Galjot Draga Jančarja
12.00-12.15 Katja Bergles, Miran Štuhec, Podoba Primoža Trubarja v slovenski esejistiki
12.15-12.30 Razprava


Dodatne informacije o seznamu SlovLit