[SlovLit] Jezikovni pogovori in Bralna značka na sejmu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 26 20:28:16 CET 2007


From: "Zala Pivec" <zala na zalozba-pivec.com>
Sent: Monday, November 26, 2007 11:12 AM

Založba Pivec iz Maribora je letos jeseni priredila serijo okroglih miz 
z naslovom Jezikovni pogovori. Povod za okrogle mize je bil izid knjige 
Jezikovni pogovori iz Sedem dni akademika dr. Jožeta Toporišiča, v kateri 
so zbrani njegovi jezikovni kotički iz te revije. Tri od štirih okroglih miz, 
katerih namen je prevetriti stanje in aktualne teme sodobnega slovenskega 
jezika, so že bile izvedene, in sicer v Mariboru (16. 10. 2007) s temo 
Slovenščina danes in jutri, v Ljubljani (24. 10. 2007) s temo Slovenščina 
v strateških in drugih dokumentih RS in v Kopru (6. 11. 2007) s temo 
Slovenščina v stikih in medkulturnem povezovanju. Četrta, zadnja okrogla 
miza v seriji pa bo na Slovenskem knjižnem sejmu.
 
Vljudno vas vabimo na  okroglo mizo, ki bo potekala v dvorani M 4 
Cankarjevega doma v Ljubljani na Slovenskem knjižnem sejmu 
v petek, 30. novembra 2007, ob 12.00 uri.
 
Tema okrogle mize na knjižnem sejmu bo: Knjižna norma in jezik v medijih in literaturi
 
Razpravljalci bodo akademik dr. Jože Toporišič, dr. Marko Stabej, dr. Andrej E. 
Skubic in Miriam Drev. Okroglo mizo bo povezoval Nino Flisar, urednik Založbe Pivec.
Okrogla miza bo potekala tako, da bo po kratkih izhodiščih posameznih razpravljalcev 
potekala razprava, ki jo bo vodil in usmerjal povezovalec. Ob zaključku okrogle mize pa 
se bo s svojmi mnenji ali vprašanji razpravljalcem lahko vključilo tudi občinstvo. 

===

From: "Bralna značka" <info na bralnaznacka.si>
Sent: Monday, November 26, 2007 11:41 AM
Subject: Novinarska konferenca
 
DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS in revija 
OTROK IN KNJIGA Vas vabita, da torek, 27. novembra 2007, 
ko se slavnostno pričenja 23. slovenski knjižni sejem, 
posvetite razmišljanju o branju in knjigah. V veliko čast nam je, 
da se nam bo pridružil tudi novoizvoljeni slovenski predsednik dr. 
Danilo Türk in ob tej priložnosti prevzel častno pokroviteljstvo Bralne 
značke. Za Vas smo pripravili:
 
ob 10. uri - v dvorani Knjižnice Otona Župančiča (KOŽ) na Kersnikovi 2 
(III. nadstropje) v Ljubljani tiskovno konferenco Bralne značke ob izidu 
darilne knjige za vse prvo- in drugošolce (Levstikov Martin Krpan z 
ilustracijami Hinka Smrekarja)
 
ob 11. uri - v isti dvorani KOŽ-a simpozij MED OBČUDOVANJEM IN 
ZAPOVEDOVANJEM BRANJA. Po uvodnih govorih predsednika Bralne 
značke Slavka Pregla in predsednika Društva slovenskih pisateljev Vlada 
Žabota bomo prisluhnili referatom dr. Mete Grosman, mag. Tilke Jamnik in 
dr. Dragice Haramija.
 
ob 13.00 - v isti dvorani KOŽ-a: Nadaljevanje simpozija z okroglo mizo, 
ki jo bo povezoval dr. Igor Saksida. V razpravi, ki naj bi pojasnila upravičenost 
in neupravičenost priporočilnih seznamov knjig za mlade bralce (s posebnim 
poudarkom na seznamih za bralno značko) in postavila konkretne smernice za 
odločitev o priporočilnih seznamih, bodo sodelovali: dr. Meta Grosman, mag. 
Tilka Jamnik, dr. Dragica Haramija, dr. Marjana Kobe, Jakob J. Kenda, mag. 
Nataša Bucik, Slavko Pregl, Janja Vidmar, Martina Peštaj, Manca Perko, Darka 
Tancer-Kajnih in drugi. Izhodiščna vprašanja za okroglo mizo je pripravil dr. Igor 
Saksida: PRIPOROČILNI SEZNAMI ZA BRALNO ZNAČKO - DA ALI NE?
 
Razpravo (in odločanje) o tem, ali so priporočilni seznami smiselni ali ne, je 
potrebno utemeljiti tako na raziskavah kot na teoretičnih pogledih in priporočilih 
književne didaktike. Izsledki raziskovalnega projekta Razvoj bralnih zmožnosti z 
bralno značko med drugim kažejo na naslednje: 
. sodelovanje med šolo in starši je skromno - starši se ne udeležujejo dovolj 
pogosto skupnih bralnih srečanj, branje je očitno še vedno razumljeno predvsem 
kot razmerje med otrokom in knjigo, ne pa kot skupni >dogodek<;
. mlajši učenci pri izboru upoštevajo nasvete odraslih, starejši pa predvsem vrstnikov 
(tudi mnenj na spletu);
. učence od branja za bralno značko odvrača >zaprt< seznam knjig ter poročanje o 
prebranem;
. učitelji večinoma ne določajo knjig za branje, torej ne predpišejo obveznega 
seznama del. 

Za ostalo glej http://www.knjiznisejem.si/index.html


Dodatne informacije o seznamu SlovLit