[SlovLit] Glotometrics -- Re: Božič : božič -- Re: Tukaj smo ...

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Nov 24 11:51:52 CET 2007


http://www.ram-verlag.de/ -- klikni Web-Journals in potem No. 15 
za kazalo in povzetke zadnje številke revije Glottometrics; cela številka 
(rusicizmi v nemščini, besedje v živih in izumrlih jezikih in drugi članki 
s področja kvantitativnega jezikoslovja) stane 5 eur.

===

Re: Božič : božič

Pravopis (še dobro, da je beseda na začetku stavka in se lahko izognem 
dilemi, ali jo pisati z veliko ali z malo) mejo med občimi in lastnimi 
imeni postavlja arbitrarno, zato obstaja sivo polje kategorij, kjer smo, 
ko vključimo lastno pamet, ali v dvomih, ali delamo napake, ali se 
gremo izrazne svobode. Če hočemo imeti z veliko napisane praznike, 
potem bodimo podjetni in zahtevajmo po zgledu drugih pravopisov 
veliko začetnico še v drugih primerih, kjer vedno znova prihaja do 
napak: pri imenih nagrad (Kresnik, Večernica, Nagrada mesta Ljubljana), 
imenih periodizacijskih obdobij in smeri (Moderna, Ekspresionizem, 
Reformacija) in avtomobilskih znamk (vozi Audija, Toyoto, Beemwejca). 
Slovenski pravopis imen računalniških programov (Word, Picasa, Firefox) 
sicer še ne pozna, lahko pa ga za prihodnjo izdajo posvarimo, naj ne 
pomisli na uzakonitev male začetnice, saj gre za zaščiteni intelektualni 
proizvod, tako kot pri patentiranih zdravilih z registriranimi imeni (Lekadol, 
Fenalgol; čeprav nam tu tuji pravopisi ne dajejo najboljšega zgleda, ko 
zapisujejo nekatera poobčena imena blagovnih znamk kar z malo: aspirin, 
vazelin, heroin). Saj res, ob tem lahko ponovno odpremo problem pisave 
bioloških vrst - zakaj ne bi po zgledu latinščine tudi mi pisali z veliko 
Okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia) ali Veliki vrtni polž (Helix 
pomatia)? 

Uporaba velike začetnice v vseh dvomnih primerih je s stališča uporabnika 
enostavnejša, velike začetnice pa prispevajo tudi k večji berljivosti in 
razumljivosti besedila. Mogoče kdo pozornost velikim začetnicam celo 
enači s pozornostjo za vse individualno na tem svetu in kot upor proti 
uravnilovkam in poobčenjem vseh sort. Po drugi strani pa se da zavzemanje 
za velike začetnice razložiti s piščevim spoštljivim odnosom do hierarhičnih 
odnosov na tem svetu in z njegovim občutkom za etiketo in formalne plati 
življenja. Pravzaprav sem vesel, da pravopis dopušča po dva možna zapisa 
(tvoj/Tvoj, človek/Človek, upravni odbor FF / Upravni odbor FF, bog/Bog). 
Izbira mi daje pomembno informacijo o piscu (če krši pravopis, toliko bolj) 
in mi omogoča izraziti lastno stališče. Sam imam nekako raje male črke. 
V zasebnem elektronskem dopisovanju tudi na začetku stavkov. Gotovo to 
ni brez zveze z življenjskim nazorom in osebnim značajem. -- miran

===


From: "SZI-Dunaj Office" <office na szi-dunaj.at>
Sent: Thursday, November 22, 2007 3:07 PM
Subject: Simpozij TUKAJ SMO v Celovcu

Program simpozija na Pedagoškem inštitutu v Celovcu (dopolnilo 
informacije na http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2007/002346.html):

petek 30. nov.
Mirjam Polzer-Srienz, Družbenopolitična participacija manjšine in večinski narod
Vladimir Wakounig, Drugačna razmišljanja o manjšinskem šolstvu: 
Protislovje med tradicijo in inovacijo?
David Taljat, Skrb slovenske Cerkve za manjšine doma ter za Slovenke in Slovence zunaj meja
Okrogla miza, sodelujejo Matevž Grilc, Bernard Sadovnik, Marjan Sturm, Daniel 
Wutti, Aleksander Studen-Kirchner, Simon Ošlak, moderacija Feliks J. Bister.
sobota 1. decembra
Peter Kovačič-Peršin, Atributi nacionalne identitete in suverenosti
Maruša Pušnik, Slovenska identiteta in mediji
Roman Roblek, Sociokulturni vidiki slovenskih/dvojezičnih medijev na Koroškem


Dodatne informacije o seznamu SlovLit