[SlovLit] Ahačič, Protestanti o jeziku

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 25 08:34:14 CEST 2007


From: "Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa" <isj na zrc-sazu.si>
Sent: Thursday, October 25, 2007 7:39 AM
Subject: Vabilo za SlovLit

Založba ZRCin Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Vas vljudno vabita na 
predstavitev nove knjige v zbirki >Linguistica et philologica<:

Kozma Ahačič
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem 

O knjigi bosta poleg avtorja spregovorila dr. Majda Merše in ddr. Igor Grdina. 

Na tiskovni konferenci bo predstavljena tudi letošnja dvojna številka revije 
Stati inu obstati: revije za vprašanja protestantizma, ki jo od leta 2005 
izdaja Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. Predstavil jo bo glavni 
urednik dr. Marko Kerševan.

Predstavitev, s katero se pridružujemo letošnjemu praznovanju dneva reformacije, 
bo v ponedeljek, 29. oktobra, ob 12. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana, 
Novi trg 4/pritličje.

Lep pozdrav!

Za založbo:     dr. Vojislav Likar
Za Inštitut:      prof. dr. Varja Cvetko Orešnik

Iz opisa publikacije: [...] Najprej z vidika zgodovinske sociolingvistike predstavi 
pregled nekaterih glavnih tem s področja jezika in književne produkcije na Slovenskem v 16. 
stoletju. Največji del monografije obsega analiza prve slovenske slovnice Adama Bohoriča iz 
leta 1584. [...] Če je do sedaj veljalo, da se je Bohorič zgledoval po 
Melanchthonovi slovnici, lahko na podlagi novih podatkov opazujemo tudi druge vplive: od 
vpliva ene izmed priredb Donata do vpliva slovnice nemškega slovničarja Johannesa Claja. 
Hkrati pa delo opozarja tudi na humanistični duh Bohoričeve slovnice in Bohoričevo samostojnost 
pri mnogih rešitvah, pomembnih za zgodovino slovenskega jezikoslovja. V nadaljevanju delo 
utemeljuje, zakaj lahko dodatek v štirijezičnem slovarju Hieronima Megiserja (MD 1592) glede 
na tedanje stanje na področju  evropskega jezikoslovja označimo kot nekakšno malo slovnico 
štirih jezikov. Proučuje tudi jezikovna vprašanja, s katerimi so se v različnih delih ukvarjali 
slovenski protestantski pisci, ter jezikovno terminologijo, ki je ob tem nastajala. [...]  
Še posebej zanimive rezultate je prinesla obravnava možnih predlog za prevajanje 
svetopisemskih besedil: predvsem nov je podatek o tem, da naj bi bila osnova za Trubarjevo 
prevajanje Nove zaveze Erazmovo besedilo, za prevajanje psalmov pa bogato komentirani prevod 
Wolfganga Muscula in Rudolpha Waltherja. Izvirna dela slovenskih protestantskih piscev pa delo 
razišče z vidika njihovega retoričnega oblikovanja. 
Kljub zapleteni tematiki je delo pisano v privlačnem, bralcu prijaznem slogu, razumevanje tematike 
pa dodatno olajšajo številni grafični prikazi in bogat slikovni material. [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit