[SlovLit] Računalščina

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jul 30 18:01:02 CEST 2007


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Monday, July 30, 2007 5:04 PM
Subject: Re: [SlovLit] Re: Računalščina

Birokratščina v žargonu pomeni birokratsko obnašanje, delovanje itd., ne pa 
jezik birokratov. Besede sicer ni ne v SSKJ, ne v SP, ne v korpusu Nova 
beseda, če pa jo iščemo s pomočjo iskalnika Google, ne najdemo niti enega 
primera, kjer bi ta beseda pomenila jezik birokratov. Prim. izraze 
kanclijščina, kampanjščina, pa tudi  kerenščina, oblomovščina, ždanovščina 
ipd.(vsi so v SSKJ), kjer obrazilo -ščina ne pomeni jezika, pač pa dejavnost 
ali način ravnanja.

Silvo TorkarDodatne informacije o seznamu SlovLit