[SlovLit] Razpis za opravljanje pripravništva

Stritar Mojca Mojca.Stritar na ff.uni-lj.si
Čet Jul 5 11:41:36 CEST 2007


Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik razpisujemo pripravništvo za 3 profesorje slovenskega jezika oz. univerzitetne diplomirane sloveniste. Z izbranimi kandidati bomo septembra podpisali pogodbo o delu, s katero se bodo kandidati obvezali, da bodo na tečajih slovenščine za tujce Centra za slovenščino do 30. 9. 2008 opravili 400 pedagoških ur pouka, za katere bodo dobili plačilo po pogodbi. Pogodba o delu bo podpisana za najmanj deset (10) in največ dvanajst (12) mesecev. Obdobje pripravništva omogoča opravljanje strokovnega izpita strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Pripravnikom bomo nudili pomoč pri iskanju mentorja in jim zagotovili možnost za opravljanje nastopov, ki so prav tako pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. 

Za pripravnika se lahko prijavijo kandidati, ki ustrezajo naslednjim pogojem: 
- univerzitetna slovenistična diploma, 
- pedagoško-andragoška izobrazba. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že sodelujejo s Centrom za slovenščino. 

Prijave z dokazili pošljite do 20. 7. 2007 na naslov:

		Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

		Mojca Stritar

		Kongresni trg 12

		1000 Ljubljana

		mojca.stritar na ff.uni-lj.si

Kandidate bomo o izbiri obvestili do 27. 7. 2007.  

 Dodatne informacije o seznamu SlovLit