[SlovLit] FW: Re: Vilnius ali Vilna -- Mednarodne mladinskoliterarne teme

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Maj 21 12:31:46 CEST 2007


From: Miran Hladnik [mailto:miran.hladnik na guest.arnes.si] 
Sent: Thursday, May 17, 2007 9:32 AM
To: 'slovlit na ijs.si'
Subject: Re: [SlovLit] Vilnius ali Vilna -- Mednarodne
mladinskoliterarne teme

From: fpremk na zrc-sazu.si [mailto:fpremk na zrc-sazu.si] 
Sent: Thursday, May 17, 2007 9:10 AM
Subject: Re: [SlovLit] Vilnius ali Vilna

Izbiri pravilne poimenovalne inačice tega mesta je bilo posvečenih že
veliko raziskav. Navedimo novejšo >Vilna, Wilno, Vilnius<, la Jérusalem
de lituanie (avtor disertacije in poznejše monografije Henri Minczeles
(Editions La découverte, 9 bis, rue Abel-Hoverlacque, Paris XIIIe,
1993). Ta francoska monografija podrobno obravnava zgodovino mesta in
poleg naslovnih še njena druga imena (Vilné idr.) od zabeleženih
začetkov do leta 1914. Morda bo branje te knjige (ime Vilna naj bi
segalo v 10. stoletje, oprto pa naj bi bilo na vikinško poimenovanje
'razsekani hribčki' [collines disséquées, str. 30], kar pomeni, da bi
bila izposoja iz nemščine šele sekundarna), in v njej navedene bogate
literature vsaj malo pripomoglo k razrešitvi jezikoslovne dileme. ---
Francka Premk

=====

http://www.irscl.info/e_index.htm -- program 18. bienalnega kongres
IRSCL (Mednarodnega društva za preučevanje mladinske književnosti), ki
bo v Kyotu na Japonskem 25.-29. avgusta 2007. --- Milena M. Blažić


 Dodatne informacije o seznamu SlovLit