[SlovLit] Odmevi: Slovenščina, kaj pa je tebe treba bilo?

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 20 21:22:11 CEST 2007


From: "Klemen Lah" <klemnov na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, April 19, 2007 10:58 AM
Subject: Odmevi: Slovenščina, kaj pa je tebe treba bilo?

V torek, 17. 4. 2007, je od 17. do 19. ure v prostorih Državnega sveta RS potekala okrogla miza Slovenščina, kaj pa je tebe treba bilo? Moderator dr. Zoltan Jan je uvodoma predal pozdrave predsednika Državnega sveta RS g. Janeza Sušnika, predsednika ZD SDS dr. Mirana Košute in tajnice ZD SDS dr. Milene Mileve Blažić, ki se razprave zaradi drugih nujnih obveznosti niso mogli udeležiti. 

Desetminutne prispevke so pripravili dr. Boža Krakar Vogel (FF Lj.), profesorji s srednjih šol Meta Hojnik - Verdev, Marjana Hodak in Zoran Božič, Ljudmila Ivšek (predstavnica ZRSŠ), dr. Marja Bešter (PF Lj.), Janez Mežan (generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih), Janez Dular (Sektor za slovenski jezik pri Mk), Igor Saksida (PF Lj.) in Vida Medved Udovič (Univerza na Primorskem). Po prispevkih se je odprla krajša razprava, ki pa je morala biti zaradi časovne stiske predčasno prekinjena. 

Polemične prispevke in razpravo je težko v celoti povzeti, vseeno pa je mogoče misli razpravljalcev povzeti v naslednje ključne točke: 

- predmet slovenščina ima obsežne cilje, vsebine in učinke na posameznikovo osebno in družbeno eksistenco, je ključni predmet, ki se ga je potrebno učiti zaradi razvijanja vseh ključnih kompetenc in zaradi simbolnega pomena pri razvijanju nacionalne identitete; ur zanj se zato ne sme zmanjševati, kvečjemu bi bilo treba v poklicnih šolah vrniti tisto tretjino, ki se je "izgubila" pri zadnjih spremembah predmetnika 2002 (s pribl. 300 na pribl. 200 v treh letih), 
- proces šolskih reform se mora odpreti tudi za širšo strokovno javnost, tudi ni jasno, zakaj so potrebne,
- položaj slovenščine kot maternega/prvega, državnega jezika v šolskem sistemu mora zaradi številnih nalog in ciljev, ki jih izpolnjuje, imeti poseben položaj, za kar lahko šolska politika poskrbi na več načinov, z razumevanjem njegove vsebinske dvopodročnosti in funkcijske razvejanosti, narave učiteljevega dela in obremenitev, s simboličnim vrednotenjem maturitetnega izpita na višji ravni, kakor tudi z ustvarjanjem primerne splošne, manj birokratske šolske klime ipd. 

 Predsedniki strokovnih svetov, član strokovnega sveta za naše področje, prof. dr. Janko Kos, predstavniki društev staršev in šolske politike razen J. Mežana se vabilu niso odzvali, zato njihovih stališč nismo slišali. Pogrešali pa smo tudi večjo udeležbo učiteljev in drugih članov slavističnega društva.

V Dnevniku sta bila danes objavljena :

- članek: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/241008/ )
- komentar: ( http://www.dnevnik.si/kolumne_komentarji/komentarji/241002/ ). 
- članek, ki se navezuje na torkovo okroglo mizo o slovenščini v šoli, je bil pod naslovom Koliko slovenščine za natakarje in frizerke? (Peter Kolšek) objavljen v današnjem Delu. 
      


Dodatne informacije o seznamu SlovLit