[SlovLit] Kazalo Trinkovega zbornika -- O mednarodnem jeziku

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 12 08:38:42 CEST 2007


Predstavitev Zbornika posveta MONS. IVAN TRINKO (1863-1954) Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami / Promotore della conoscenza e del dialogo tra culture (petek, 13. 4. 2007 ob 11.00 v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana). 
 
Monsinjor Ivan Trinko je bil dušni pastir in teolog, obenem pa se je ukvarjal z literaturo, glasbo, s filozofijo, prevajalstvom, z geografijo, aktivno politiko in še s čim. Omenjenim dejavnostim je Trinko skušal dati dva osnovna predznaka: verskega in narodnega. Kot duhovnik se je nedvomno prepustil čustvom v odnosu do svojega ljudstva. Ampak o vsem tem so mnenja soglasna? In je še možno kaj odkriti o njegovem delu in življenju? Prav iz teh vprašanj smo pred dvema letoma priredili posvet Mons. Ivan Trinko (1863-1954) - Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami, ki je potekal v Vidnu in Špetru med 13. in 16. oktobrom 2004 z namenom, da bi zbrali misli strokovnjakov, ki so proučevali Trinkovo delo in zapuščino, v prepričanju, da ostaja še kaj neodkritega v različnih vidikih njegovega dela in življenja in da je treba Trinkov izziv v novih in sodobnih oblikah ponuditi vsem Slovencem in ne samo v videnski pokrajini. Kot smo že takrat povedali, splet pobud, ki smo jih posvetili Ivanu Trinku, ni hotel biti komemoracija, namen je bil pač dati še zlasti mladim generacijam možnost, da Trinka spoznajo in se v njem prepoznajo, saj je bil človek dialoga, navezan na svoje korenine in obenem odprt do drugih kultur. Evropski človek, bi rekli danes.
Zbornik posveta, prinaša referate in drugo gradivo posveta. Predstavlja nekakšno kvadraturo kroga ali vsaj skuša predstaviti bralcu celostno podobo beneškega narodnega buditelja.
 
Zborniku smo priložili tudi videodokumentarec Alvara Petriciga in Michele Predan "Ivan", ki postavlja v ospredje vsakdanjost monsinjorja ob visokodonečih tonih, s katerimi je v petdesetih letih publicistika poveličevala njegovo delo in njegove zasluge. Podobno je tudi slikovno gradivo, ki bogati to publikacijo, zajeto tako iz literarnega in znanstvenega dela raziskovalca in pesnika Ivana Trinka (pisma, besedila, partiture) kot iz njegovega vsakdanjega življenja skozi redke osebne predmete, ki jih družina še hrani. Besede in podobe nam torej kažejo pot, ki jo je ta veliki človek začrtal in po kateri želimo nadaljevati naše delo.
 
Seznam in naslov prispevkov:
 
MICHELE OBIT, Spremna beseda 
ROBERTO DAPIT, Predgovor 
FEDORA FERLUGA PETRONIO: Ivan Trinko prevajalec iz slovenske književnosti v italijanščino 
JOŽE PIRJEVEC: Ivan Trinko: Politična, literarna in umetnostna zgodovina Jugoslavije 
MARKUS GIGER & MIRIAM GIGER: Korespondenca s Češko v zapuščini Ivana Trinka 
GIORGIO CADORINI: Trinkova prevoda iz češčine in njegovi češki spisi 
LOJZKA BRATUŽ: Trinkovi stiki z Goriško 
MARIJA KACIN: Ivan Trinko - pomembnost njegove slovnice in njegova osebnost v zapisih Antona Kacina 
ŽIVA GRUDEN: Ivan Trinko: njegova - in naša - pot do slovenščine 
BRANKO MARUŠIČ: Ivan Trinko in slovensko zgodovinopisje 
GIORGIO BANCHIG: Ivan Trinko in politično-socialna angažiranost  katoličanov v Furlanji  v začetku 20. stoletja 
MARINO QUALIZZA: Realizem in idealiteta v filozofiji Ivana Trinka
IGOR JELEN: Ivan Trinko geograf 
FRANC KRIŽNAR: Ivan Trinko -  polihistor in glasbenik. O Trinkovi glasbi v zadnjih 50-letih
DRAGO SAMEC: Trinkova knjižnica tudi v Biblioteki  Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani 
IVANKA URŠIČ: Srečanja Ivana Trinka in Ludvika Zorzuta -  Pri Pirnovih široko, toplo je ognjišče" 
LILIANA SPINOZZI MONAI: ... Še o odnosih med Ivanom Trinkom in Janom Baudouinom de Courtenayjem ... 
LUCHE NAZZI: Un Sclâf Furlanon: Ivan Trinko in furlanski regionalizem 
MATIČETOV MILKO: Zbirka 25 pirhov s Tarčmuna v Benečiji. Trinkovo darilo slovenskemu muzeju v Ljubljani 
ALVARO PETRICIG, MICHELA PREDAN,: Video Projekt >Ivan< ob 50. obletnici smrti msgr. Ivana Trinka 
---
Ivan Trinko v knjižnicah in arhivih
Kazalo slik

=======

Od: lingvisticnikrozek na googlegroups.com namesto Lingvistični krožek [lingvisticni.krozek na gmail.com]
Poslano: 10. april 2007 22:44
Zadeva: LK, 16. april 2007

LK FF vabi na 852. sestanek v ponedeljek, 16. aprila 2007, ob 17.30 v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, strokovni prevajalec in terminolog. Tema predavanja: O lastnostih, ki jih mora imeti mednarodni jezik, in kako bi angleščina  prestala preizkus. --- Alja FermeDodatne informacije o seznamu SlovLit