[SlovLit] Program simpozija Prežihov Voranc Lovro Kuhar: Pisatelj, politik, patriot

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 12 08:47:37 CEST 2007


Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Seilerstätte 2, 1010 Dunaj
Univerza na Dunaju, Inštitut za slavistiko, Spitalgasse 2-4, Hof 3, 1090 Dunaj
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
 
SIMPOZIJ Prežihov Voranc - Lovro Kuhar: Pisatelj / politik / patriot, 19. in 20. aprila 2007, SZI (1010 Wien, Seilerstätte 2)

četrtek, 19. aprila 2007
10.00-10.10  Vincenc Rajšp, Pozdrav
10.10-10.30  Lev Detela, Tri eksistencialna srečanja s Prežihovim Vorancem: Voranc mojega otroštva; Voranc študentskih let;  "Postsocialistični" Voranc na prelomu 20. in 21. stoletja
10.30-10.50  Mirko Messner, Prežihova politična in umetniška osebnost - interference v njegovih spisih in novelah
11.10-11.30  Petra Svoljšak, Prva svetovna vojna v življenju in delu Prežihovega Voranca
11.30-11.50  Vida Deželak-Barič, Politični vzpon in zaton Prežihovega Voranca v 30-letih
11.50-12.10  Ervin Dolenc, Kuharjeva skupina v vodstvu KPJ
14.30-14.50  Bojan Godeša, Prežihov Voranc in reševanje mejnega vprašanja med drugo svetovno vojno
14.50-15.10  Marko Jesenšek, Besedoslovno-skladenjska podoba Prežihovih Solzic
15.10-15.30  Zinka Zorko, Korenine koroščine v Prežihovem knjižnem jeziku
15.50-16.10  Urška Perenič, Prežihov Voranc in Josef F. Perkonig - interkulturna študija dveh pisateljskih eksistenc
16.10-16.30  Bojan Borstner, Obračun ali kako posameznika določa zgodba?
16.30-16.50  Andrej Leben, Publicistično in literarno delo Prežihovega Voranca in povojna avstrijska Koroška
16.50-17.10  Igor Grdina, Prezrto poglavje iz biografije Prežihovega Voranca

petek, 20. aprila 2007
09.30-09.50  Jerca Vodušek Starič, Voranc v preiskavi Udbe
09.50-10.10  Aleš Gabrič, Voranc kot predsednik Ljudske prosvete Slovenije
10.10-10.30  Katja Sturm-Schnabl, Prežihov Voranc in Engelbert Obernosterer: vdanost in upor usodi kmečkega človeka
10.50-11.10  Avguštin Malle, Prežihove povezave s koroškimi Slovenci na avstrijskem Koroškem
11.10-11.30  Danijel Grafenauer, Lovro Kuhar - Prežihov Voranc kot predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani v letih 1946-1950


Dodatne informacije o seznamu SlovLit