[SlovLit] Marko Stabej o FIDI plus -- Georg Holzer o slovanskem substratu v Avstriji in o praslovanščini -- Cvetka Toth o svetovnem etosu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Mar 19 16:19:02 CET 2007


From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, March 13, 2007 7:09 PM
Subject: LK, 19. marec 2007

LK FF vabi na 849. sestanek v ponedeljek, 19. marca 2007, ob 17.30 tokrat izjemoma v predavalnici 13 v pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo izr. prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Tema predavanja: Fidaplus, korpus slovenskega jezika. --- Alja Ferme

======

From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Monday, March 19, 2007 2:04 PM
Subject: Dve predavanji prof. Georga Holzerja

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na predavanje O slovanskem substratu v Avstriji. V predavanju bo prikazan izumrli slovanski jezik na območju današnje vzhodne Avstrije in okoliščine, v katerih se je tod izoblikoval, se razvil in umaknil pred nemščino. Ta jezik je mogoče rekonstruirati predvsem na podlagi etimologije zemljepisnih imen slovanskega izvora. Obravnavano bo tudi vprašanje Brižinskih spomenikov in pa, v kolikšni meri se izumrli slovanski jezik na območju današnje vzhodne Avstrije sme šteti za staroslovenščino. Predaval bo prof. dr. Georg Holzer. 

Georg Holzer je bil rojen l. 1957 na Dunaju. Na dunajski univerzi je študiral slavistiko in indoevropeistiko in tam  l. 1982 diplomiral. V letih 1980--1983 je bil lektor za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Pozneje je delal kot znanstveni asistent na Oddelku (Inštitutu) za slavistiko dunajske univerze. Habilitacijo je dosegel l. 1990. Od l. 1997 je izredni profesor na Oddelku za slavistiko dunajske univerze. Je član Balkanske komisije Avstrijske akademije znanosti in uredništva krakovske revije Rocznik Slawistyczny ter glavni urednik revije Wiener Slavistisches Jahrbuch. Napisal je štiri znanstvene knjige in nad 50 člankov.
 
Predavanje bo v hrvaščini v torek, 27. marca 2007, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.
 
V Lingvističnem krožku 26. marca pa bo Georg Holzer predaval O 
praslovanščini. V predavanju bo prikazana praslovanščina kot jezik Slovanov iz časa takoj po veliki ekspanziji. Praslovanščina se je govorila okrog leta 600 n. št. na celotnem območju med Baltskim in Sredozemskim morjem, vštevši vzhodno Nemčijo in Avstrijo. Bila je enotna na celotnem svojem območju. Z analizo besed, ki so jih slovanski sosedje prevzeli iz tedanje slovanščine, lahko rekonstruiramo, kako so se slovanske besede izgovarjale okrog leta 600, torej v praslovanščini.
 
=======

From: "David Nedeljkovic" <davidn na fe.uni-lj.si>
Sent: Monday, March 19, 2007 11:57 AM
Subject: Klubski vecer DUP 22.03.2007

Spoštovani člani Društva univerzitetnih profesorjev!

Vabim vas na klubski večer, ki bo v četrtek, 22.03.2007 ob 18:00 v Domu DUP (Reber 11). Prof. dr. Cvetka Toth s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo imela predavanje z naslovom O aktualnosti svetovnega etosa. --- http://lrt2.fe.uni-lj.si/DUP/ (dr. David Nedeljković)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit