[SlovLit] Violončelo -- Razpisi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Mar 11 09:01:00 CET 2007


From: "David Bandelli" <dbandelli na yahoo.it>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Saturday, March 10, 2007 10:22 AM
Subject: [SlovLit] violoncelo

Spostovani, v diskusiji z nekaterimi glasbeniki se je pojavil problem oz. dvom o mnozinski obliki besede "violoncelo". Izraz je seveda moskega spola, njegova posebnost pa je ocitno koncnica -o, kar je za samostalnik moskega spola redkost. Mnozinska oblika, ki se je najbolj uveljavila, je "violoncela, violoncel, ipd.". Med Slovenci v Italiji, morda zaradi vpliva italijanscine iz katere izraz ocitno izhaja, pa se je utrdil tudi izraz "violonceli, violoncelov, ipd.". Ker nismo utegnili med diskusijo priti do zadovoljive resitve, katera mnozina je prikladnejsa in zakaj, se obracam na ta spostovani forum, ali bi znal to salomonsko vprasanje s pridom resiti. Ze vnaprej se zahvaljujem za vsak poseg. Lep pozdrav

david bandelli
ul./via Palladio 19
34170 GORICA/GORIZIA (I)

======

From: "Milena Mileva BLAZIC" <milena.blazic na guest.arnes.si>
Sent: Saturday, March 10, 2007 12:53 PM
Zadeva: Spet javni razpis

http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=789 -- javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja točke osveščanja za promocijo varnih načinov rabe IKT tehnologij za otroke in mladostnike v Sloveniji. 

http://www.arrs.gov.si/ -- javni razpisi za znanstvenoraziskovalno sodelovanje s partnerskimi državami in za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanja slovenskih 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit