[SlovLit] István Lukács o Kosovelu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Mar 11 20:54:46 CET 2007


V ponedeljek 12. marca bo ob 10.30 v predavalnici št. 2 v pritličju Filozofske fakultete predaval
 
doc. dr. István Lukács, predstojnik oddelka za slavistiko na univerzi v Budimpešti.
 
Naslov predavanja, ki bo v slovenščini, je
 
Integrali, konstruktivizem, vizualna in konkretna poezija.
 
Literarni zgodovinar dr. István Lukács (Madžarska, 1958) je na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Loránda v Budimpešti študiral madžarščino, srbohrvaščino in primerjalno književnost. Od leta 1988 do 1992 je bil lektor za madžarščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je leta 1995 z disertacijo Vpliv filozofije Friedricha Nietzscheja na literarno dejavost Ivana Cankarja in Miroslava Krleže. Na budimpeštanski slavistiki predava hrvaško književnost. Od leta 2003 je predstojnik Oddelka za slovansko filologijo, od leta 2004 tudi gostujoči profesor za madžarsko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Raziskuje hrvaško in slovensko književnost ter hrvaško-madžarske in slovensko-madžarske literarne stike. O tem je objavil več znanstvenih študij doma in v tujini, dve samostojni monografiji v Budimpešti (Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből 1626 - Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626, 2000; A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus víziója - Preobrazba odrešenika kralja Matjaža v slovenskem ljudskem izročilu in leposlovju, 2001), prav tako v Budimpešti dve knjigi študij v madžarščini (Térközök - Vmesni prostori, 2004; Közel s távol - Blizu in daleč, 2005), eno pa v Mariboru v slovenščini (Paralele: Slovensko-madžarska literarna srečanja, 2006). Je pobudnik in odgovorni urednik edicije Opera Slavica Budapestinensia na budimpeštanski slavistiki, v kateri izhajajo literarnozgodovinska in jezikoslovna dela madžarskih slavistov. Po večdesetletnem obstoju slovenščine kot lektorata je na budimpeštanski slavistiki na njegovo pobudo od leta 2006 po novem bolonjskem programu uvedena slovenščina kot samostojna študijska smer.
 
Vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit