[SlovLit] nova številka Jezika in slovstva (6/2006)

jurska jurska na volja.net
Čet Mar 8 17:05:39 CET 2007V šesti številki 51. letnika Jezika in slovstva, ki obsega 108 strani, je
objavljenih pet razprav, tri ocene in eno poročilo. Na spletni strani
(http://www.jezikinslovstvo.com) si zaenkrat lahko ogledate povzetke
razprav, kazalo ter prvo razpravo. 

Razpravljalni del revije je tokrat pretežno literarno obarvan. Posvečen  je
spletnim besedilom, letošnjima maturitetnima romanoma, osnovnošolskim
berilom, slovaški literaturi ter delom Alojza Rebule.

JANEZ STREHOVEC v okviru teorije novih medijev predstavi različna spletna
besedila v vsej večdimenzionalni pojavnosti, nekoliko več pozornosti pa
nameni spletnim stranem in besedilnima digitalnima projektoma Filmtext 2.0
ter Screen. Po primerjalni opredelitvi novomedijskega besedila glede na
tiskano besedilo se osredotoči predvsem na načine pisanja in dostopanja do
tovrstnih besedil ter na vlogo uporabnika pri produkciji in recepciji
novomedijskih besedil. 

Srednješolcem in srednješolskim učiteljem je namenjen članek ALOJZIJE ZUPAN
SOSIČ. Predstavljena primerjalna metoda obravnave obeh letošnjih
maturitetnih romanov - Pimlica Milana Dekleve in Neznosne lahkosti bivanja
Milana Kundere - s poudarkom na esejizaciji, lirizaciji, razdalji do
pripovedi, literarnih osebah in kronotopu pripelje do novih spoznanj o obeh
romanih, na podlagi katerih avtorica v luči sodobne interpretacije tudi
kritično (o)vrednoti letošnje maturitetne priročnike. Prispevku sta dodana
tudi motivacijska lista in prosojnici.

PETRA KODRE  s sociolingvističnega vidika obravnava slovenska osnovnošolska
berila od leta 1923 naprej. S pomočjo motivno-tematske analize, narodnostne
analize avtorjev ter analize deleža tujejezičnih neprevedenih besedil
predstavi težnje po narodnem in kulturnem zbliževanju južnoslovanskih
narodov, izražene v vsebinah posameznih osnovnošolskih beril.  

ŠPELA ŠRAMEL v svojem literarnozgodovinskem prispevku predstavi >eno najbolj
ustvarjalnih desetletij v slovaški književnosti<. V takraten
družbeno-politični okvir postavi predvsem slovaški revijalni tisk v 60.
letih 20. stoletja, ki ga primerja tudi s slovenskimi revijami v tem
obdobju, največ pozornosti pa nameni reviji Mladá tvorba ter delom Jána
Johanidesa. Literarno življenje na Slovaškem v 60. letih 20. stoletja
osvetli tudi  z vidika literarnih premikov v 90. letih 20. stoletja.

JADRANKA CERGOL v svojem prispevku z nove, grško-rimske perspektive
predstavi dela Alojza Rebule. Vpliv antike na celoten Rebulov opus prikaže
predvsem preko štirih grško-rimskih filozofskih kategorij in načinov, na
katere jih avtor vključuje v svoja dela. Mozaik Rebulovih številnih in
raznolikih filozofskih vplivov je tako dopolnjen še z dodatno
idejno-filozofsko komponento.  

Tudi drugi, ocenjevalno-poročevalski del revije je precej literarno obarvan.
Začenja in zaključuje ga VLADKA TUCOVIČ, ki predstavi knjigo Zvonka Kovača
Međuknjiževna tumačenja ter poroča o hrvaškem slavističnem kongresu, ki je
potekal v Varaždinu in Čakovcu od 5. do 8. septembra 2006. URŠKA PERENIČ
predstavi in ovrednoti knjigo Blanke Bošnjak Premiki v sodobni slovenski
kratki prozi, NIKA VIZJAK pa oceni zbornik o življenju in delu Berte Bojetu
Boeta, ki ga je uredila Katja Sturm Schnabl.

Reviji je dodana še rubrika Bibliografija, v kateri je ANKA SOLLNER PERDIH
ob stoletnici rojstva literarne zgodovinarke Marje Boršnik napravila izbor
njenih objav od leta 1992-2006. 

Številko zaključuje rubrika V branje vam priporočamo, v kateri je
predstavljenih pet novonastalih knjig, povezanih z večkulturnostjo, razvojem
slavistike v Franciji, slovenskimi glagoli za nemško in italijansko
občinstvo, metodologijo preučevanja pravljice ter prevajalskimi strategijami
v povezavi z besedilno koherenco.  


Urška Jarnovič (jurska na volja.net),
tehnična urednica Jezika in slovstva


P. S. Vse spremembe podatkov o naročnikih ter prijave novih naročnikov (pa
tudi odjave obstoječih) sprejema tehnična urednica revije na svoj e-naslov.


###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit