[SlovLit] Usposabljanje za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Feb 19 13:03:57 CET 2007


From: Pirih Nataša [mailto:N.Pirih na ff.uni-lj.si] 
Sent: Monday, February 19, 2007 10:36 AM
Subject: prošnja

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
FF UL po enem letu ponovno VABI na začetno usposabljanje za poučevanje
slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kaj ponujamo?
-	20-urni izobraževalni seminar (kotizacija),
-	znanje, potrebno za poučevanje slovenščine kot tujega jezika,
-	potrdilo o prisotnosti in aktivnem sodelovanju na seminarju.
Komu je seminar namenjem?
-	Profesorjem slovenščine na OŠ in SŠ, študentom 3. in 4. letnika
slovenistike, absolventom in diplomantom slovenistike, ki si želijo
pridobiti znanja s področja slovenščine kot tujega jezika in njenega
poučevanja. 

Kje in kdaj?*
Sreda, 7. 3.	
1. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
2. Temeljni pojmi: slovenščina kot prvi, drugi in tuji jezik; učenje
jezika in razvoj sporazumevalne zmožnosti; mag. Jana Zemljarič
Miklavčič, dr. Nataša Pirih Svetina

Sreda, 14. 3.	
3. Govorci slovenščine kot tujega jezika - udeleženci na tečajih
4. Osnove poučevanja slovenščine kot tujega jezika ter kdo in kaj je
učitelj slovenščine kot tujega jezika;	Mojca Stritar, Tanja Jerman
Sreda, 21. 3. 	
5. Opredelitev ravni jezikovnega znanja
6. Učbeniki za učenje slovenščine kot tujega jezika, priročniki in drugo
uporabno gradivo; Tanja Jerman, Mihaela Knez
Sreda, 28. 3.	
7. Komunikacijski pristop pri učenju in poučevanju slovenščine kot
tujega jezika; učenje slovnice; delo z učbenikom A, B, C . 1, 2, 3,
gremo; dr. Nataša Pirih Svetina
Sreda, 4. 4. 	
8. Štiri sporazumevalne dejavnosti in delo z besedilom pri pouku
slovenščine kot tujega jezika;	Mihaela Knez
Sreda, 11. 4.	
9. Posebne oblike učenja slovenščine - individualni pouk in učenje na
daljavo; dr. Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar
Sreda, 18. 4. 	
10. Pred odhodom v razred; odprta vprašanja, izmenjava mnenj in
evalvacija programa; Tanja Jerman, Mihaela Knez, dr. Nataša Pirih
Svetina, Mojca Stritar, Mag. Jana Zemljarič Miklavčič
* Seminar se bo izvajal v popoldanskem času, o času in kraju bodo
prijavljeni pravočasno obveščeni. 

Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 200 EUR,
za študente 100 EUR. Udeleženci kotizacijo poravnajo z računom na
blagajni Filozofske fakultete ali z bančnim nakazilom na račun
Filozofske fakultete. Da bi vam lahko izstavili račun, ob prijavi
obvezno navedite, kdo bo plačnik računa in njegove podatke:
-	če je plačnik fizična oseba (vi, osebno): ime, priimek, naslov 
-	če je plačnik pravna oseba (šola, druga inštitucija): ime,
naslov, davčna in matična številka 
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. 3. 2007, na elektronski naslov:
n.pirih na ff.uni-lj.si (predmet: prijava na seminar).  
Seminar bomo izvedli, če se bo nanj prijavilo najmanj 15 udeležencev. Dodatne informacije o seznamu SlovLit