[SlovLit] Rastko Močnik, Julija Primic v slovenski književni vedi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jan 25 07:32:19 CET 2007


From: Vlasta Vičič - Sophia [mailto:vlasta.sophia na siol.net] 
Sent: Friday, January 19, 2007 2:52 PM
Subject: Julija Primic

Julija Primic (1816-1864), ljubljanska meščanska hči, je prišla v slovenski kulturni in zgodovinski spomin kot Prešernova muza in neuslišana ljubezen, neposredno vpisana v magistrale Sonetnega venca. Postala pa je predmet in tema slovenske književne vede, saj tako rekoč ni pomembnejšega književnega teoretika, ki se ne bi ukvarjal tudi z Julijinim mestom v Prešernovem pesništvu, ob ljubezenski poeziji zlasti z njenim vplivom na znameniti Krst pri Savici. Josip Stritar, Anton Mahnič, Ivan Prijatelj, Avgust Žigon, France Kidrič, Anton Slodnjak, Josip Vidmar, Boris Ziherl, Janko Kos, Boris Paternu, Matjaž Kmecl in drugi so v različnih kontekstih in z različnimi poudarki gradili in interpretirali mit Julije kot enega treh romantičnih mitov pri Prešernu -- druga dva sta mit naroda in poezije, njihove razlage pa so v pričujoči knjigi postale predmet analize Rastka Močnika, sicer profesorja sociologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Čeprav na prvi pogled dokaj presenetljivo zanimanje tega uglednega političnega sociologa za Julijo in Prešerna se popolnoma vklaplja v njegov siceršnji interes za vprašanja ideologije, nacije, identitete in nenazadnje mitografije. Močnik sledi Prešernovi revoluciji v jeziku, orfični moči njegove poezije in njenemu narodotvornemu vplivu, s tem da znova postavlja vprašanje: "Kako je mogoče, da je Prešernova poezija, ki ni mogla prepričati ene Slovenke, prepričala cel narod?", ob tem pa odpre še drugo plat zadeve, namreč ali je "Ana Jelovšek resnica odnosa do Julije?" Močnik nazorno pokaže, kako so prešernoslovci brali njegove verze z različnih zornih kotov: estetskega, moraličnega, političnega in drugih, z različnih svetovnonazorskih pozicij, temu primerno pa nam ponujali, skladno z vsakokratnim duhom časa, liberalnega, ljudskega, razsvetljenskega, moralno zavržnega itd. Prešerna. 
             
Zbirka: Beseda, obseg: 248 str. cena 10 EUR (z ddv), cena s popustom: 7,50 EUR (z ddv). Založba Sophia, z.sophia na siol.net, http://www.zalozba-sophia.si Tu lahko naročite še: Taras Kermauner: SKUPINSKI PORTRET Z DUŠANOM PIRJEVCEM 4,17 eur, Lev Kreft: KAREL TEIGE NA DRUGI OBALI 4,17 eur, Matjaž Kmecl: BABJI MLINI SLOVENSKE LITERARNE ZGODOVINE 4,17 eur.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit