[SlovLit] Odprto pismo Upravnega odbora Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jan 25 07:00:18 CET 2007


Spoštovani
 
predsednik Republike Slovenije gospod dr. Janez Drnovšek,
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije gospod dr. France Cukjati,
predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša,
minister za javno upravo Republike Slovenije gospod dr. Gregor Virant,
minister za notranje zadeve Republike Slovenije gospod Dragutin Mate,
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije gospod dr. Dimitrij Rupel,
minister za kulturo Republike Slovenije gospod dr. Vasko Simoniti, 
minister za šolstvo Republike Slovenije gospod dr. Milan Zver,
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije gospod dr. Jure Zupan,
vodja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu gospod Zorko Pelikan,
Svet za Slovence v zamejstvu pri Vladi Republike Slovenije!
 
 
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije je na rednem občnem zboru, ki je potekal 6. oktobra 2006 v Zagrebu, izvolila za svojega predsednika prof. dr. Mirana Košuto, zamejskega Slovenca, slavista in slovenista iz Trsta, ki je formalno tuji, italijanski državljan. O tem, ali državni zakoni dopuščajo izvoliti zamejskega Slovenca kot "tujega državljana" na čelo društva, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se je vodstvo naše stanovske organizacije poprej posvetovalo z Upravno enoto Ljubljana in dobilo v začetku junija 2006 pritrdilen odgovor. Na tej podlagi je predlagalo prof. dr. Mirana Košuto za predsedniškega kandidata in Upravni odbor društva je predlog sprejel na svoji redni seji dne 23. 6. 2006. Prof. dr. Miran Košuta je bil na oktobrskem občnem zboru nato tudi soglasno in statutarno zakonito res izvoljen za predsednika Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. 
 
V skladu z veljavnimi predpisi je Društvo potem vložilo dne 20. 10. 2006 na Upravno enoto Ljubljana prošnjo za registracijo spremembe svojega zakonitega zastopnika, vendar je bila vloga zavrnjena z obrazložitvijo, da je prof. dr. Miran Košuta tuj državljan brez začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. S tem je bilo Društvu povsem onemogočeno normalno poslovanje, njegovemu predsedniku pa odvzeta zakonita pravica, da po 38. členu Društvenega pravilnika "zastopa Zvezo društev Slavistično društvo Slovenije pred organi in organizacijami v državi in v tujini". 

Številni posegi pri pristojnih oblasteh žal niso obrodili nikakršnega sadu, zato je Društvo začelo z dogotrajnim in mučnim pridobivanjem predsedniku dejansko nepotrebnega začasnega prebivališča ter z urejanjem vseh spremljevalnih pogojev, ki jih za tujce predpisujeta v Uradnem listu dne 13. 6. 2006 objavljeni Zakon o društvih in z njim povezani Zakon o tujcih. Med tem ostaja siceršnja dejavnost Zveze društev Slavistično društvo Slovenije do rešitve birokratskega zapleta hudo okrnjena, močno prizadeta in tudi gmotno oškodovana.
 
O nastalem primeru je Upravni odbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije razpravljal na seji dne 12. 1. 2007 in bil prisiljen ogorčeno ugotoviti:
 
-     da so zamejski Slovenci dejansko diskriminirani pri prevzemanju uradnih funkcij in zadolžitev v Republiki Sloveniji;
 
-     da pred nedavnim izglasovani Zakon o društvih spodbuja "k narodni [...] neenakopravnosti", saj obravnava Slovence zunaj državnih meja kot povsem navadne tujce, in to celo v nasprotju z lastnim tretjim členom; 
 
-     da visokodoneči razglasi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja o tem, kako so "Slovenci v zamejstvu in po svetu [...] enakovreden del enotnega slovenskega naroda" (5. člen) ter kako "Republika Slovenija omogoča in pospešuje vključevanje zamejskih Slovencev v družbeno in politično življenje matičnega naroda" (10. člen), predstavljajo zgolj papirnate puhlice, saj takšnih načel posamezni področni zakoni Republike Slovenije ne upoštevajo; 
 
-     da se država Slovenija kljub članstvu in plahnenju meja v Evropski zvezi obnaša do svojih v zamejstvih živečih in matici delujočih rojakov mačehovsko;
 
-     da je Zveza društev Slavistično društvo Slovenije ta hip dejansko brez vodstva in v birokratskem primežu države samo zato, ker je z imenovanjem zamejskega Slovenca za svojega predsednika spoštovala in udejanjila skupni slovenski kulturni prostor.
 
Upravni odbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije zato poziva naslovnike pričujočega odprtega pisma in vse druge pristojne državne oblasti, naj se zavzamejo za pozitivno rešitev nastalega problema ter vseh z njim povezanih zakonskih vidikov, da bi bila zamejskim rojakom čim prej omogočena polnopravna soudeležba pri društvenem, družbenem in državnem življenju matičnega naroda v tvornem duhu Prešernove "Slovenš'ne cele".
 
 
Ljubljana 12. 1. 2007 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit