[SlovLit] tiskovka, predavanje in nekaj spletnih povezav

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Jan 8 06:51:18 CET 2007


Prva letošnja tiskovna konferenca publikacij FF bo v torek 9. 
januarja ob 11. uri v predavalnici 526/V.
Med drugim bodo predstavljene tudi naslednje novitete:
-- O raznolikosti in spreminjanju jezikov (Frančiška Trobevšek 
Drobnak),
-- Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini (Mitja Skubic),
-- British literature: from the Anglo-Saxons to the Victorians (Nike 
Kocijančič Pokorn).

Delo _O raznolikosti in spreminjanju jezikov Frančiške Trobevšek 
Drobnak_ je namenjeno strokovni in širši  javnosti, ki želi razširiti 
svoje vedenje o živih in izumrlih jezikih sveta, njihovem 
spreminjanju, prepletenosti z  družbenim in kulturnim razvojem 
človeštva in sorodstvenih vezeh. Posebna pozornost je namenjena 
pidžinskim in  kreolskim jezikom, pravim "laboratorijem" za 
opazovanje jezikovnega spreminjanja in preverjanje domnev o  vzrokih 
zanj. Delu sta dodana seznam uradnih in najbolj razširjenih jezikov 
ter seznam tistih 271, ki so v knjigi  omenjeni.

Študija _Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini Mitje 
Skubica_ raziskuje jezikovne vplive slovenščine, zlasti 
zahodnoslovenskih govorov, na obsoško furlanščino, in sicer na 
ozemlju, kjer se stikata in si ga že stoletja dolgo delita slovanski 
in romanski svet. Dokaz za tesno simbiozo obeh etnij so tudi v 
furlanskih obsoških govorih po slovenščini posnete skladenjske 
strukture.

Učbenik Nike Kocijančič Pokorn _British literature: from the Anglo-
Saxons to the Victorians_ podaja pregled temeljnih literarnih besedil 
in avtorjev z Otoka od 7. stoletja naprej in umešča osrednje avtorje 
in avtorice v literarni, zgodovinski in kulturni kontekst  britanske 
družbe. 

Knjigarna FF (http://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/knjigarna/default.asp)

----------

Oddelek za zgodovino FF v Ljubljani vabi na slavnostno predavanje 
Petra Vodopivca Zakaj se sploh še ozirati k francoski revoluciji? Ali 
je revolucije res že konec? v četrtek, 11. 1. 2007, ob 18. uri v 
predavalnici 102 na Oddelku za zgodovino. Po predavanju bomo na 
Oddelku nazdravili profesorjevemu življenjskemu jubileju. --- Vabi 
Marta Verginella, predstojnica Oddelka za zgodovino, posredovala Maja 
Božič <Maja.Bozic na ff.uni-lj.si>

----------

http://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/skubic%2080/index.html -- Zaslužni 
prof. dr. Mitja Skubic, romanist in ustanovitelj slovenske 
hispanistike, je decembra dopolnil 80 let. Ob tem visokem jubileju se 
mu je Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani poklonil s priložnostno slovesnostjo, ki je bila 
 13. decembra ob 16h v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 
Fotografije s slovesnosti so dosegljive na navedeni povezavi. 
Hispanisti so slavljencu posvetili tudi monografijo Slovenski 
prispevek ob 400. letnici Don Kihota, ki je nastala po mednarodnem 
simpoziju na FF. --- Matjaž Rebolj


http://www.raziskovalec.com/isci/isciprevod.htm -- Avtomatski 
prevajalnik iz slovenščine v angleščino in obratno. Lahko prevaja 
povedi, dolge do 200 znakov.


http://www.mozilla.com/firefox/ -- Priljubljen odprtokodni 
pregledovalnik spleta Firefox je na voljo v posodobljeni in 
nadgrajeni različici Firefox 2. Pregledovalniku se lahko poljubno 
dodajo številni dodatki, ki uporabniku olajšajo pregledovanje spleta. 
Eden od dodatkov je na primer Slovar za slovenski jezik, ki omogoča 
slovensko črkovanje: 
https://addons.mozilla.org/firefox/3046/ 
Gre za slovenslo slovar pod licenco GNU GPL, ki več odprtokodnim 
brskalnikom omogoči popolno delovanje v slovenskem jeziku. Navedeni 
slovar temelji na slovarju, ustvarjenim za OpenOffice.org, katerega 
avtorji so Amebis, d. o. o., Tomaž Erjavec, Aleš Košir, Primož 
Peterlin in Robert Ludvik.Dodatne informacije o seznamu SlovLit