[SlovLit] dec. zagovor + Primerjalna knjizevnost 29/2

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Jan 8 06:54:40 CET 2007


Še dve novici iz meseca decembra:

----------

22. decembra 2006 je na Oddelku za primerjalno književnost in 
literarno teorija zagovor svoje doktorske disertacije opravila asist. 
Alenka Jovanovski. Naslov njene doktorske disertacije je Estetsko in 
religiozno izkustvo v poeziji: pomen religioznega za estetsko 
izkustvo (mentor: izr. prof. dr. Tomo Virk).

----------

Konec decembra 2006 je izšla zadnja, tj. druga številka 29. letnika 
revije _Primerjalna književnost_. Številka ima 198 strani, v njej 
razprave objavljajo GALIN TIHANOV, MATJAŽ BIRK, JELKA KERNEV ŠTRAJN, 
SETA KNOP, ALEN ŠIRCA, JULIJA URŠIČ, MARIJAN DOVIĆ in BLAŽ LUKAN. 

V angleščini napisan članek GALINA TIHANOVA z Lancaster University 
preučuje povezanost Gustava Špeta z ruskim simbolizmom, njegov 
prispevek k ruski literarni teoriji in njegovo vlogo na ruskem 
kulturnem in intelektualnem prizorišču v prvih desetletjih 20. stol. 
V nemškem jeziku je objavljena razprava MATJAŽA BIRKA, ki primerja 
pripovedna dela Gustava Flauberta in Josepha Rotha; primerjava se 
osredotoča zlasti na uporabo žanra legende, ki sta ga vsak po svoje 
aktualizirala tako francoski kot avstrijski pisatelj. JELKA KERNEV 
ŠTRAJN se v svojem prispevku sprašuje, ali je alegorija alternativa 
simbolu. Preučuje rabo obeh izrazov skozi zgodovino, pri čemer 
ugotavlja, da je za sedanji pomen alegorije bilo ključno obdobje 
romantike, ko so Goethe, Coleridge in ostali začeli simbolu 
pripisovati očitno prednost pred alegorijo. SETA KNOP primerja in 
razčlenjuje tri literarne upodobitve Fausta v literaturi 20. stoletja 
-- "paradigmatičnega nemškega Fausta Thomasa Manna, malodušnega 
ruskega Fausta Mihaila Bulgakova ter streznjenega francoskega Fausta 
Paula Valéryja". ALEN ŠIRCA razpravlja o mističnem govoru in 
mističnem pesništvu oz. o njunih razlikah pri sporočanju mističnega 
izkustva. JULIJA URŠIČ piše o polemikah o plagiatu, ki so se 1976 ob 
izidu _Grobnice za Borisa Davidoviča_ Danila Kiša razplamtele v bivši 
Jugoslaviji. Obtožbe, da je Kiševa knjiga plagiat, so izostrile 
pojmovanja literarne in družbene resničnosti ter postavile prelomno 
točko v literarni teoriji na področju bivše Jugoslavije. Članek 
MARIJANA DOVIĆA obravnava stopnjo profesionalizacije literarnega 
ustvarjalca v različnih obdobjih slovenske literarne zgodovine. Glede 
na finančne vire preživljanja literarnega proizvajalca in nekatere 
druge dejavnike, ki so vplivali na literarno produkcijo, Dović 
razmejuje pet obdobij, ki zadevajo profesionalizacijo slovenskega 
literarnega proizvajalca. BLAŽ LUKAN, avtor zadnje razprave, pa se 
ukvarja z razmerjem med (praktično) dramaturgijo in slovensko (zlasti 
sodobno) dramatiko. Obravnava spreminjanje položaja dramaturgije od 
osnovnega, tematskega nivoja, v katerem sta drama in dramaturgija v 
najmanj napetem medsebojnem razmerju, do strukturnega nivoja, kjer se 
dramaturški postopek kar prekrije z dramo (tako da le-ta postane že 
uprizoritveni scenarij).

Sklepni del tokratne številke prinaša tri ocene (JELKA KERNEV ŠTRAJN 
piše o publikaciji _Les dilemmes de l'identité aux confins de 
l'Europe: La cas roumain_ Monice Spiridom, URŠA ZABUKOVEC o zborniku 
_Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo_, ki 
ga je uredil Vid Snoj, MARKO MARINČIČ pa o _Poetiki 
zgodnjebizantinske literature_ Sergeja Averinceva) in dve poročili 
(MARIJAN DOVIĆ piše o 10. kongresu  Mednarodnega združenja za 
empirično literarno znanost IGEL avgusta 2006, MATJAŽ ZAPLOTNIK pa o 
četrtem Mednarodnem komparativističnem kolokviju "Zgodovina in njeni 
literarni žanri" v Lipici septembra 2006).

Spletna stran PKn: http://www.zrc-sazu.si/sdpk/revija.htm

----------

Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit