Slovstvena folklora -- Novo v IntraTextu -- LK -- Koroška -- Wiki literarna zgodovina

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Nov 23 19:08:09 CET 2006


Marija Stanonik. Procesualnost slovstvene folklore: Slovenska nesnovna 
kulturna dediščina. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006. 503 str. Poglavja te nove 
debele knjige so Vzvodi obstajanja, Procesualnost, Drugotne oblike, 
Avtorizacija.

========

Http://www.intratext.com/ml/Issue353.htm -- kaže na nova slovenska dela v 
zbirki IntraText:

Ferdo KOČEVAR, Mlinarjev Janez slovenski junak ali vplemitenje Teharčanov
Ivan TAVČAR, Cvetje v jeseni, Janez Sonce, Otok in Struga
Janez TRDINA, Bajke in povesti o Gorjancih

========

Od: lingvisticnikrozek na googlegroups.com namesto Lingvistični krožek
[lingvisticni.krozek na gmail.com]
Poslano: 21. november 2006 23:10
Zadeva: LK, 27.november 2006

LK FF vabi na 841. sestanek v ponedeljek, 27. novembra 2006, ob 17.30 v 
predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavala bo izr. prof. 
dr. Jasmina Markič, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani. Tema predavanja: Predstavitev 
špansko-slovenskega in slovensko-španskega slovarja. --- Alja Ferme

========

Od: Janez Stergar [janez.stergar na guest.arnes.si]
Poslano: 23. november 2006 9:03
Zadeva: vroča jesen

Dragi člani in spoštovani prijatelji Kluba koroških Slovencev v Ljubljani! 
[...] V četrtek 23. 11. ob 18. uri Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju 
nadaljuje s prireditvami tega tedna: ob svetovnih dnevih slovenske 
literature bo z več soprireditelji pripravil pogovor s Florjanom Lipušom o 
njegovi knjigi "Boštjanov let". [...] Na klubski naslov je že prišlo vabilo 
na podelitev priznanj Urada za Slovence po svetu trem slovenskim Dunajčanom: 
v četrtek 30. 11. ob 18. uri bo v dvorani Slovenskega znanstvenega inštituta 
na Dunaju (Seilerstätte 2) priznanje mdr. prejela univ. prof. dr. Katja 
Sturm-Schnabl. --- Janez Stergar

========

Seminarski in Wiki-projekt z naslovom Slovenski literarni zgodovinarji ima 
zdaj na enciklopediji svojo pogovorno stran 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Slovenski_literarni_zgodovinarji 
Napovedujejo se obdelave naslednjih gesel (obarvana so rdeče; seznam služi 
kot rezervacija :): Silva Trdina (Helena Lovše), Franc Zadravec (Nina 
Peterka), Boris Paternu (Špela Vidmar), France Pibernik (Marjanca Likovič), 
Fran Petre (Jasna Berenčič), Viktor Smolej (Tatjana Harej), Taras Kermauner 
(Sabina Rančigaj), Matjaž Kmecl (Jasmina Hlaj), Helga Glušič (Mihael Šorli), 
Jože Koruza (Mojca Kavčič), Jože Pogačnik (Barbara Mahnič), Peter Scherber 
(Andraž Polončič), Tone Pretnar (Danja Pušič), Andrijan Lah (Bojana Lekše), 
Marija Mitrović (Nina Melinc), Mirko Rupel (Petra Špiletič), Gregor Kocijan 
(Andreja Mavser), Marjan Dolgan (Mateja Flajs), Silvija Borovnik (Brigita 
Bambič), Jožica Čeh (Sergeja Gerdej), Marko Juvan (Nataša Štefanac), Miran 
Štuhec (Maja Regina), Igor Saksida (Helena Sodja), Aleksander Bjelčevič 
(Kristina Šter), Irena Novak-Popov (Janja Pavlino), Alojzija Zupan-Sosič 
(Nataša Zobec), Boža Krakar-Vogel (Tina Pezdirc), Janez Rotar (Tina Gačnik), 
Zdzisław Darasz (Anja Padar), Jože Lipnik (Ana Ozebek), Zvonko Kovač 
(Katarina Ražem), Ivan Grafenauer (Nives Vertovšek). Drugo leto pa še 
ostali. Vabljeni k morebitnim popravkom in dopolnilom! V gesla lahko posega 
neposredno vsakdo. --- miran Dodatne informacije o seznamu SlovLit