[SlovLit] Posvet o humanistiki

Aleksander Bjelčevič aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si
Pet Nov 24 14:24:37 CET 2006


Miran, a je tole za slovlit?
Aleš

DRUGi POSVET O VLOGI IN PERSPEKTIVA HUMANISTIKE VSLOVENIJI IN EVROPI
CENTER EVROPA V LJUBLJANI, 29. 11. 2006

OD 10.00 DO 12.00 URE:

akad. Niko Grafenauer (Inštitut Nove revije): Duh časa in humanistika

akad. prof. dr. Boštjan Žekš (predsednik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti): Koliko mednarodna naj bo slovenska znanost?

prof. dr. Andreja Kocijančič (rektorica Univerze v Ljubljani): Položaj 
humanistike na Univerzi v Ljubljani v luči nove uredbe o Financiranju 
visokega šolstva v RS

izr. prof. dr. Lucija Čok (rektorica Univerze na Primorskem): Študij 
humanistike danes

prof. dr. Marko Jesenšek (predstavnik Univerze v Mariboru): Raba slovenskega 
jezika v šolstvu, znanosti, izobraževanju in kulturi


Prvi sklop:
SODOBNOST IN SMISEL HUMANISTIKE

prof. dr. Dean Komel: Marginalizacija humanistike ali razsredinjenje družbe

prof. ddr. Igor Grdina: Emancipacijska razsežnost znanosti

prof. dr. Frane Adam: Humanistika in družboslovje med nacionalnim interesom 
in globalnim kontekstom

prof. ddr. Rudi Rizman: Kaj ima humanistika skupnega z >uporabnim< in 
z >znanostjo<?

prof. dr. Oto Luthar: Za primerjalno humanistiko

dr. Vesna Mikolič: Humanistika kot vprašanje in odgovor na izzive sodobnosti


OD 12.15 DO 14.00 URE:

Drugi sklop:

HUMANISTIKA V ŠOLSTVU, ZNANOSTI, KULTURI IN MEDIJIH

akad. prof. dr. Janko Kos: Humanistika v šolstvu

prof. dr. Janez Juhant: Kolegij ministra MVZT za humanistiko in družboslovje

izr. prof. dr. Darko Darovec: Upravljanje neupravljivega. Vodenje 
raziskovalne ustanove na področju humanistike

mag. Peter Volasko: Koncept in perspektiva financiranja ter ocenjevalnih 
postopkov na področju humanistike

izr. prof. dr. Stane Granda: Slovenci med nacionalnim in globalnim

prof. dr. Bojan Borstner: Kultura disciplin in disciplina kulture

prof. dr. Jožef Muhovič: Humanistika med kulturo in kulturnimi študijami

dr. Neda Pagon: Javno in zasebno v kulturi. Kako nam je uspelo narediti 
paradoks?

dr. Damjan Prelovšek: Humanistika, narodna identiteta in  kultura

dr. Barbara Jaki: Humanistika in muzeji

doc. dr. Igor Škamperle: Humanizem in vrednote posameznika kot osebnosti

doc. dr. Bernard Nežmah: Humanistika v množičnih medijih
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit