Razpis tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje + seminar mentorjev

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 13 13:24:37 CEST 2006


Slavistično društvo Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo tudi v 
šolskem letu 2006/2007 vabita učence 8. in 9. razreda devetletke ter dijake 
srednjih šol in njihove mentorje na tekmovanje v znanju slovenščine. Mladi 
se bodo lahko pomerili na štirih zahtevnostnih stopnjah. Šolska tekmovanja 
bodo potekala hkrati po vseh šolah v torek, 6. februarja 2007, ob 13.30. 
Učenci in dijaki bodo reševali naloge, ki jih zanje pripravljamo na Zavodu 
RS za šolstvo v sodelovanju z učitelji praktiki. Šole morajo poslati 
najkasneje do 19. januarja 2007 pedagoškemu svetovalcu na območno enoto ZRSŠ 
prijavo tekmovalcev (po stopnjah) in natančen naslov šole. Vseslovensko 
tekmovanje, organizirano po območjih organizacijskih enot Zavoda RS za 
šolstvo oziroma slavističnih društev, bo v soboto, 17. marca 2007, ob 9.00. 
Šole po izpeljanih šolskih tekmovanjih najkasneje do 1. marca 2007 prijavijo 
na naslove območnih enot ZRSŠ po tri oziroma ustrezno število na vsaki 
zahtevnostni stopnji najbolje uvrščenih tekmovalcev za vseslovensko 
tekmovanje (Pravilnik o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 19. člen). V 
šolskem letu 2006/2007 je naslov tekmovanja
KRATKA ZGODBA DVAJSETEGA STOLETJA. Z letošnjim razpisom tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje želimo usmeriti pozornost mladih bralcev v različna 
kratka besedila slovenskih literatov, ki so ustvarjali v 20. stoletju.

Na tekmovanju bodo učenci in dijaki:
.     reševali naloge objektivnega tipa iz jezika in književnosti (45 
min.) in
.     pisali nalogo (90 min.)
.     preverjanje bo povezano z dano literaturo.

Dodatne informacije dobite na Slavističnem društvu Slovenije (Aškerčeva 2, 
1000 Ljubljana), na organizacijskih enotah Zavoda RS za šolstvo in pri 
koordinatorju (Vlado Pirc, ZRSŠ, OE Kranj, Stritarjeva 8, 4000 Kranj; 
vlado.pirc na zrss.si). Kolegice in kolege hkrati vabimo, da se udeležijo 
seminarja mentorjev našega tekmovanja, ki bo konec novembra. Prijavite se na 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/prijavnica_seminarCT.html oziroma na 
naslov Slavističnega društva Slovenije. Zadnji rok za prijavo je 31. 10. 
2006. Mentorji naj na prijavnici navedejo, za katero stopnjo tekmovanja 
pripravljajo tekmovalce. Vsem, ki boste kakorkoli sodelovali pri izvedbi 
tekmovanja, predvsem pa tekmovalcem, želimo, da bi pri svojem delu imeli 
veliko zadovoljstva in bili kar najuspešnejši.

P. S. Razpis tekmovanja, Pravilnik o tekmovanju za CP in dodatna pojasnila 
so oz. bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za šolstvo, predmetna 
skupina za slovenščino, Cankarjevo tekmovanje: http://www.zrss.si/. Aktualne 
informacije so tudi na spletni strani Slavističnega društva Slovenije, 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html.

Pomembno! V okrožnici je navedeno samo temeljno gradivo. Podrobnejši 
(popolni) razpis za vse štiri tekmovalne stopnje (naslovi tekmovalnih 
sklopov, gradivo za učence in dijake, gradivo za mentorje in priporočila 
mentorjem) je na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo in Slavističnega 
društva Slovenije (http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/razpisCT_2007.doc).

Novost! V letošnjem letu bo v okviru Cankarjevega tekmovanja potekal tudi 
Cankarjev literarni festival, namenjen drugačnim pristopom h književnosti. 
Letošnja tema bo Književnosti in film: mentorji in dijaki se bodo seznanjali 
z razlikami in podobnostmi med literarnim in filmskim upodabljanjem, 
filmskimi uprizoritvami slovenskih književnih del ter se učili pisanja 
scenarijev po literarni predlogi. Končni izdelki, scenariji po literarni 
predlogi, bodo predstavljeni na zaključni prireditvi CT, najboljši pa bodo 
tudi nagrajeni. Tej novosti bo na seminarju mentorjev letos namenjena 
scenaristična delavnica, ki se bo vrednotila tako kot sodelovanje v drugih 
delavnicah, dijake pa je treba opozoriti, da jim zmaga na festivalu ne bo 
prinesla zlatega ali srebrnega priznanja. Seminar bo pripravil Klemen Lah.

PRILOGA ZA UČENCE IN MENTORJE V OSNOVNI ŠOLI
Ivan Cankar: Sova. V: Ivan Cankar, Zbrano delo, 21. knjiga. Ljubljana: DZS, 
1974 in druge izdaje.
Ivan Cankar: Jutranji gost. V: Ivan Cankar, Zbrano delo, 23. knjiga. 
Ljubljana: DZS, 1975 in druge izdaje.
Zofka Kvedrova: Misterij žene. V: Odsevi iz pripovednih in dramskih del. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970 in druge izdaje.
Milan Pugelj: V letih nerodnih, Zimska pot, Osat, Vrane. V: Mali ljudje. 
Ljubljana: Karantanija, 1998 in druge izdaje.
Lovro Kuhar-Prežihov Voranc: Tri pisanke. V: Zbrano delo, 3. knjiga. 
Ljubljana: DZS, 1971 in druge izdaje.
Lovro Kuhar-Prežihov Voranc: Listnica uredništva. V: Zbrano delo, 9. knjiga. 
Ljubljana: DZS, 1973 in druge izdaje.
Ciril Kosmač: Kruh. V: V gaju življenja. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1989 
in druge izdaje.
Lojze Kovačič: Učiteljica, Dijaški dom. V: Ljubljanske razglednice. 
Ljubljana: Gyrus, 2003 in druge izdaje.
Tone Partljič: Hotel sem prijeti še luno, Nevarne politične teme, "Pogled z 
domačega praga" ali dialektika, Profesor Stopar prihaja, Dama iz Šanghaja, 
Francijeve ščuke, Ata in čebele, Sveče za Šempetrsko gorco. V: Slišal sem, 
kako trava rase. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990 in druge izdaje.
Igor Bratož: Café do Brasil. V: Čas kratke zgodbe. Ljubljana: Študentska 
založba, 1998 in druge izdaje.
(Razpis za prvo stopnjo so pripravili Iva Potočnik, OŠ Frana Goloba 
Prevalje, dr. Blanka Bošnjak, Pedagoška fakulteta Maribor, in Vlado Pirc, 
ZRSŠ, OE Kranj.)

PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI POKLICNI ŠOLI II. STOPNJA
Ciril Kosmač: V gaju življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga,1989 in druge 
izdaje.
(Razpis za drugo stopnjo sta pripravili Mirjam Podsedenšek, ZRŠ, OE Nova 
Gorica, in Katja Lasbaher, SŠER, Ljubljana.)

PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI ŠOLI (A in B STOPNJA) III. STOPNJA
Andrej Blatnik: Zakon želje. Ljubljana: Študentska založba, 2000 (Zbirka 
Beletrina).
(Razpis za tretjo stopnjo je pripravila Mira Hedžet Krkač, ZRSŠ, OE Koper in 
SEPŠ Koper.)

PRILOGA ZA DIJAKE IN MENTORJE V SREDNJI ŠOLI (A in B STOPNJA) IV. STOPNJA
Čas kratke zgodbe: antologija slovenske kratke zgodbe. Ljubljana: Študentska 
založba, 1998 (Knjižna zbirka Beletrina).
(Razpis za četrto stopnjo je pripravila Valentina Kobal, SETŠ Nova Gorica.) Dodatne informacije o seznamu SlovLit