[SlovLit] Primerjalna knjizevnost 26/1 (junij 2006)

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Jun 22 23:24:43 CEST 2006


V novi številki revije _Primerjalna književnost_ (29/1, junij 2006), 
ki obsega 146 strani, je objavljenih osem razprav in dve kritiki. 

WINFRIED MENNINGHAUS z literarnovednega inštituta v Berlinu je avtor 
v angleščini objavljene razprave 'Hölderlinov sapfiški način: 
revizija mita o moškem pindarskem vidcu', v kateri analizira 
recepcijo Hölderlinove poezije, osvetljuje vpliv Sapfo na njegov 
pesniški opus ter načenja vprašanje pomena te starogrške pesnice za 
teorijo lirike in politiko spola. FRANCE BERNIK piše o slovenski 
religiozni poeziji druge polovice 19. in 20. stoletja. Izpostavlja 
tri pesnike -- Simona Gregorčiča, Franceta Vodnika in Jožeta Udoviča, 
da bi utemeljil tezo o radikalnem odnosu do religioznega, ki se kaže 
v njihovi poeziji. ŠPELA ŽAKELJ v svoji razpravi išče elemente 
dramske ironije v srednjeveški liturgični dramatiki. Zanimajo jo 
zlasti sredstva dramske ironije in situacije, kjer ta v obravnavanih 
igrah -- miraklih in moralitetah -- prihaja do izraza. VARJA 
BALŽALORSKY s pomočjo opusa Chrétiena de Troyesa, znamenitega 
francoskega pisatelja iz 12. stoletja, problematizira razmerje med 
epom in romanom v srednjeveških dvorskih romanih. Romane 
obravnavanega avtorja sooči s tremi modernimi teorijami romana z 
namenom, preveriti njihovo romanesknost. Teoretična razprava MARCELLA 
POTOCCA obravnava vlogo in položaj ideloškega v literaturi. Razprava 
išče predvsem odgovor na vprašanje, kakšna je povezava med besedilom 
in zunajbesedilnim svetom ter kateri elementi v literaturi omogočajo 
njeno identifikacijo z realnim svetom. Sledi v angleščini objavljeno 
besedilo 'Marx Barks. Nove perspektive v literarni sociologiji: 
postmarksizem Ernesta Laclaua in Chantal Mouffe', v katerem avtorja 
SASCHA BRU in BART KEUNEN z Univerze v Ghentu v Belgiji orisujeta 
razvoj socialnih struktur v literarni teoriji (oz. eni njenih panog, 
literarni sociologiji), izsledke pa poskušata nadgraditi v luči 
postmarskistične teorije. Razprava DARKA SUVINA se vrti okrog 
Bertolta Brechta in Frederica Jamesa, avtorja najpomembnejših študij 
o Brechtu in njegovem pomenu ter avtorja teze o obstoju posebne 
brechtovske metode oz. "drže", zaradi katere naj bi bil Brechtov opus 
še danes izjemen. Avtorica zadnje razprave, FRANCA SINOPOLI z 
Univerze La Sapienza v Rimu, pa se v krajšem kulturološkem članku 
ukvarja s klasično obarvanim pojmom evropske literature s stališča 
literarnega kritištva 20. stoletja, kamor naveže še svoj razmislek o 
konceptu "zglednega avtorja/teksta". 

V zadnjem delu tokratne številke sta še dve kritiki novih 
literarnovednih monografij: ALENKA KORON piše o prevodu knjige 
_Retorika pripovedne umetnosti_ Wayna C. Bootha, GAŠPER TROHA pa o 
prevodu esejistično obarvane knjige _Papirnati kanu_ Eugenia Barbe, 
enega najbolj znanih evropskih gledaliških režiserjev in 
eksperimentatorjev.

Revijo zaključuje vabilo glavne in odgovorne urednice Darje Pavlič 
(darja.pavlic na uni-mb.si) k sodelovanju ob jubilejnem 30. letu 
izhajanja revije _Primerjalna književnost_, ki ga bo revija 
praznovala prihodnje leto (vabilo je bilo na SlovLitu že objavljeno 
19. junija, prim. 
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001681.html). Spletna 
stran revije (in njenega izdajatelja, SDPK) pa se nahaja na naslovu 
http://www.zrc-sazu.si/sdpk. --- Matjaž Zaplotnik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit