[SlovLit] 17. primorski slovenistični dnevi

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 13 10:49:49 CEST 2006


rom: Breda Švara [mailto:breda.svara na guest.arnes.si] 
Sent: Tuesday, April 11, 2006 9:44 AM
To: Miran Hladnik
Subject: 17.PSD

V soboto, 8. aprila 2006, so se  z odprtjem Kettejeve spominske poti od
Trnovega v Ilirski Bistrici do Prema zaključili 17. PSD. Pohoda se je
udeležilo nad dvesto pohodnikov z Obale, Trsta, Pivškega, Ljubljane in
Mengša. 17. PSD so se začeli že v četrtek, 6. aprila, ko smo na Gradu
Prem predstavili novo Kettejevo zbirko Sem fantič bil mlad ali Dragotina
Ketteja veseli del, ki jo je uredil prof. Silvo Fatur, ilustriral pa
prof.Romeo Volk. Na predstavitvi je s pesmijo in recitacijami sodelovalo
Kulturno in športno društvo Prem. 

V petek, 7. aprila, je na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici
potekal osrednji del PSD, in sicer strokovno-znanstveno srečanje na temo
Dragotin Kette in medkulturnost pri poučevanju jezika in književnosti.
Cankarjeva misel, da je bil Kette pesnik z veselo in neomadeževano dušo,
je bila izhodišče uvodnega predavanja dr.Matjaža Kmecla. Sledila je
razprava o pesniku in njegovem ustvarjanju. Dr. Aleksander Bjelčevič je
spregovoril o Kettejevem verzu, razmišljanje dr. Tatjane Rojc pa se je
osredotočalo na Kettejev verz v luči Prešernove arhetipske valence, saj
Kette med vsemi Modernimi hote ostaja najbolj vezan na slovensko
pesniško tradicijo, ko  zavestno odvrača impulz evropske umetnostne
revolucije ob koncu XIX. stoletja in se posveča  iskanju človekove (in
posredno tudi lastne) dimenzije.

Posebej zanimiva so bila predavanja povezana s šolsko prakso, ki so nas
seznanila z načini poučevanja Kettejevih besedil v osnovni šoli. Takšna
sta bila prispevka prof.Anite Nedeljkovič Andlovic z naslovom
>Devetošolci spoznavajo književnika D.Ketteja in njegovo literarno delo<
in prof.Nade Đukič >Uporaba NLP (nevrolingvističnega programiranja) pri
obravnavi Kettejevih pesmi<. Most med dopoldanskim in popoldanskim delom
je predstavljalo srečanje s pesnico, pisateljico, prevajalko in
publicistko Jolko Milič, ki je prisotnim na duhovit način razkrila
nekatere podrobnosti iz svojega življenja in dela. 
Vsa tri primorska društva, SD Koper, SD Nova Gorica in SD
Trst-Gorica-Videm so podala predlog, da naj bi Jolka Milič postala
častni član Slavističnega društva Slovenije. 

V popoldanskem delu so predavatelji spregovorili o medkulturnosti pri
poučevanju jezika in književnosti. Dr. Meta Grosman je poudarila, da le
pouk, ki načrtno razvija medkulturno ozaveščenost, prispeva k
medkulturnemu razumevanju tujih kulturnih pojavov ob hkratnem povečanem
zanimanju za lastno kulturo, saj brez takega zanimanja ostanejo
posebnosti tuje kulture nezaznavne in nerazumljive. Dr. Boža Krakar
Vogel je v svojem prispevku spregovorila o pomenu medkulturnih vidikov v
novih vzgojno izobraževalnih paradigmah, ki po mnenju mnogih ni le
spoznavanje drugih kultur, ampak tudi primerjalno pozitivno vrednotenje
lastne. 

Na vprašanje, kako prispevati k višji ravni medetnične/medkulturne
ozaveščenosti mladih in njihovih staršev, učiteljev in oblikovalcev
šolskih in kulturnih politik v slovensko-italijanskem obmejnem prostoru,
je skušala v svojem prispevku odgovoriti dr.Vesna Mikolič. O
medkulturnosti v besedilih D.Ketteja za otroke in mladino, predvsem z
analizo primera >Šivilja in škarjice<, je prisotne seznanila dr. Milena
Mileva Blažić.

17. PSD so se zaključili s predavanjem mlade diplomirane nemcistke
Maruše Mugerli, ki je spregovorila o književnosti priseljenskih avtorjev
in avtoric, ki živijo v Sloveniji, tukaj ustvarjajo in objavljajo svoja
dela, vendar kljub temu nimajo mesta v sodobnih slovenskih
literarno-zgodovinskih študijah, še manj pa v učnih vsebinah v
slovenskih šolah.

Breda Švara, predsednica SD KoperDodatne informacije o seznamu SlovLit