[SlovLit] Jezikoslovna peticija in jezikoslovna knjiga

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Apr 12 18:03:43 CEST 2006


Na naslov Slavističnega društva Slovenije in na poldrugo desetino drugih 
naslovov slovenskih jezikoslovnih inštitucij je prispela Peticija za 
ohranitev predmetov Uvod v slovansko jezikoslovje in Stara cerkvena 
slovanščina v dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Slovenski 
jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zahtevo po 
ohranitvi teh dveh predmetov v bodočem bolonjskem študijskem programu 
argumentira (povzemam z dveh strani neavtoriziranega besedila) z 
nepogrešljivostjo njunih vsebin za študij slovenske zgodovinske slovnice in 
dialektologije pa tudi sodobnega knjižnega jezika. Predmeta dokazujeta 
slovanski (in ne morda venetski) značaj slovenščine, lajšata študij drugih 
slovanskih jezikov in ohranjata stik slovenistike s slavistiko. Njuna 
opustitev bi porušila ravnotežje med teoretičnimi in uporabnimi 
jezikoslovnimi vsebinami in tako ogrozila znanstveno dimenzijo stroke. 
Peticijo spremlja blizu 130 podpisov slovenskih jezikoslovcev in študentov. 
Prosim za pojasnila, stališča, komentarje.

========

Menda še nismo opozorili na izid zbornika s Škrabčevega simpozija v Novi 
Gorici leta 2005: Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh: Škrabčeva 
misel, 5, ur. Jože Toporišič, izdal Frančiškanski samostan Kostanjevica, 
2006, 299 strani. --- miran Dodatne informacije o seznamu SlovLit