[SlovLit] Program 17. Primorskih slovenističnih dnevov

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Mar 31 09:50:38 CEST 2006


Prem in Ilirska Bistrica, 6., 7. in 8. aprila 2006

From: Breda Švara [mailto:breda.svara na guest.arnes.si] 
Sent: Thursday, March 30, 2006 9:15 AM
Subject: PSD

Prem, 6. aprila ob 17.30 ogled Kettejeve rojstne hiše
Grad Prem, ob 18. uri predstavitev pesniške zbirke Sem fantič bil mlad
ali Dragotina Ketteja veseli del, pogovor s Silvom Faturjem, urednikom
zbirke, in ilustratorjem Romeom Volkom; vodi Senija Smajlagič. Kulturni
program: Kulturno društvo Prem

Ilirska Bistrica, 7. aprila ob 9. uri v OŠ Dragotina Ketteja 

Pozdravni govori 
Matjaž Kmecl, Dragotin Kette, "pesnik z veselo in neomadeževano dušo"
(I. Cankar) 
Aleksander Bjelčevič, Kettejev verz
Tatjana Rojc, Dragotin Kette: Moderna ali tradicija
10.30-11.00 Odmor
Jasna Čebron, Kettejevo pesništvo za otroke
Anita Nedeljkovič Andlovic, Devetošolci spoznavajo književnika D.
Ketteja in njegovo literarno delo
Nada Đukič, Uporaba nevrolingvističnega programiranja pri obravnavi
Kettejevih besedil
Prisluhnimo Jolki Milič, vodi Alen Mesarič
13.00--14.30 Odmor Za Kosilo

Medkulturnost pri poučevanju jezika in književnosti -- jezik v stiku
Meta Grosman, Vzgojni potencial medkulturne razsežnosti pri poučevanju
jezika in književnosti
Boža Krakar Vogel, Kompetenčni pristop pri oblikovanju učnega načrta za
4-letne strokovne šole?
Vesna Mikolič, Mladi v medkulturnem položaju ob slovensko-italijanski
meji
16.00--16.30 Odmor
Milena Mileva Blažić, Medkulturnost v besedilih D. Ketteja za otroke in
mladino -- analiza primera "Šivilja in škarjice"
Maruša Mugerli, Medkulturnost (sodobne) slovenske književnosti 
Odprtje Kettejeve spominske poti ob 130-letnici pesnikovega rojstva 

8. Aprila ob 9. uri, zbirno mesto pred OŠ D. Ketteja v Trnovem,
organizator: Društvo Kettejeva pot. Pot: Trnovo/Ilirska
Bistrica--Rečica--Zarečje--Novakov Mlin--Smrje--Prem (9 km)

17. PSD prirejajo slavistična društva Nova Gorica, Koper,
Trst-Gorica-Videm.Dodatne informacije o seznamu SlovLit