[SlovLit] Razpisi Ustanove patra S. Škrabca za nagrade in štipendije

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pet Mar 31 19:20:51 CEST 2006


Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi 
z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z 
dne 10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega 
jezikoslovja.
 
Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.

Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev 
predloga. Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 30. 6. 2006. 

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s 
pripisom -- razpis za nagrado. 

Dodatne informacije so možne po telefonu 01 / 836 10 95 in 01 / 
837 26 12 vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

--------------------------------------------------------

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi 
z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z 
dne 10. 3. 2004 objavlja javni razpis za dodeljevanje štipendij v 
študijskem letu 2006/2007, in sicer:

-- celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom 3. in 4. 
letnika ter absolventom za področje slovenskega jezika, slovanskih 
in klasičnih jezikov;
-- celoletne štipendije za podiplomski študij študentom za področje 
slovenskega jezika, slovanskih in klasičnih jezikov; 
-- celoletne štipendije za podiplomski študij študentom -- članom 
Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj 
navedene pogoje. 

Za dodelitev štipendije za dodiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov lahko kandidirajo kandidati, ki imajo 
v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. ali 4. 
letnik ali imajo status absolventa z vsaj prav dobro povprečno 
oceno (8) in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar 
kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov 
s posameznih področij, bibliografijo do sedaj objavljenih del ali 
potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje 
raziskave. 

Za dodelitev štipendije za podiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov lahko kandidirajo kandidati, ki so 
oziroma bodo v študijskem letu 2006/2007 vpisani na 
podiplomskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja 
jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših 
strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj 
objavljenih del ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim 
mnenjem vodje raziskave. 

Za dodelitev štipendije za podiplomski študij, ne glede na smer 
študija, lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske 
frančiškanske province Sv. križa.


Prijava za štipendijo mora vsebovati: 
-- vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom,
-- potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu,
-- mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija 
in raziskovanja ter
-- bibliografijo objavljenih del ali potrdilo o sodelovanju pri 
raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 
1310 Ribnica, s pripisom "Razpis za štipendije".

Rok za prijavo: do vključno 5. 5. 2006.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili 
ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni 
postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli 
pravičnosti.

Dodatne informacije so možne po telefonu 01 / 836 10 95 vsak 
delovni  dan od 9. do 11. ure. Kandidati bodo obveščeni o izboru 
najkasneje do 30. 6. 2005.

Matjaz Zaplotnik   
matjaz.zaplotnik na siol.net


Dodatne informacije o seznamu SlovLit