[SlovLit] Literarni natečaj

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 30 15:05:28 CEST 2006


From: Ana Ivančič [mailto:ana.ivancic na ucila.si] 
Sent: Thursday, March 30, 2006 2:57 PM
To: 'Miran Hladnik'
Subject: RE: literarni natečaj

Založba Učila International Tržič razpisuje NATEČAJ za POLITIČNI TRILER
in EROTIČNI ROMAN. Nagradni sklad posameznega žanra je 1.500.000
tolarjev. 

1.	nagrada: 1.000.000 tolarjev
2.	nagrada: 300.000 tolarjev
3.	nagrada: 200.000 tolarjev

Žirija si pridružuje pravico, da ne podeli vseh nagrad. Založba in avtor
se zavezujeta, da bo nagrajeno delo objavljeno v knjižni obliki. Na
natečaju lahko sodelujejo pisci s še neobjavljenim izvirnim besedilom v
slovenskem jeziku. Besedilo naj ima od 250.000 do 400.000 znakov brez
presledkov. Besedila, ki ne bodo ustrezala določilom natečaja (dolžini,
literarni zvrsti in izvirnosti), bodo izločena. Besedila pošljite do 1.
septembra 2006 na naslov: Učila International, založba, d. o. o., Cesta
Kokrškega odreda 18, 4924 Križe, s pripisom "za natečaj". Pošiljka naj
vsebuje tri natisnjene in spiralno vezane izvode besedila, označene s
šifro. Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska številka in
elektronski naslov) naj bodo dodani v posebni zapečateni ovojnici,
označeni z isto šifro. Žirijo sestavljajo: Mojca Benedičič, Samo Rugelj
in Marcel Štefančič, jr. Nagrajenci bodo slovesno predstavljeni novembra
na 22. knjižnem sejmu v Ljubljani.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit