[SlovLit] Nove knjige in pospravljen arhiv

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jan 23 10:57:53 CET 2006


Blanka Bošnjak. Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. Maribor:
Slavistično društvo, 2005 (Zora, 38). 223 str.

-------------

Založba ZRC SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
vabita na predstavitev novih publikacij:
Aleksandra Bizjak, Pridiga kot žanr, 
Helena Dobrovoljc, Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim
(obliko)skladenjskim gradivom, 
Tomaž Sajovic, Jezik med umetnostjo in znanostjo (Slogovne razprave), 
Hanna Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega
jezika (prev. Karmen Kenda Jež), 
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, št. 5 (ur. Marko Snoj in
Marc L. Greenberg), 
Jezikoslovni zapiski XI/št. 1 in 2 (ur. Janez Keber). 

Predstavitev bo v četrtek 26. januarja ob 11.00 v Prešernovi dvorani
SAZU na Novem trgu 4 (pritličje).

--------------

Na naslovu http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/ je lepo pospravljen
arhiv Slovlita za pretekla leta (2000-2006), preurejeno pa je tudi
sprotno arhiviranje sporočil. --- miranDodatne informacije o seznamu SlovLit