[SlovLit] Porabje

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Nov 20 10:42:48 CET 2005


Od: "Alenka Sivic-Dular" <alenka.sivic na guest.arnes.si>
Za: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 19. november 2005 17:42
Zadeva: Porabje

V 33. številki letošnjega letnika Porabja, časopisa Slovencev na
Madžarskem, z dne 17. novembra 2005, Ernest Ružič piše, da je Društvo
madžarsko-slovenskega prijateljstva v letu 2006 načrtuje med drugim
naslednje tri projekte:
(1) Skupaj z Zvezo Slovensve na Madžarskem in Galerijo Lendava načrtuje
slovesno odkritje spomenika Pribini in Koclju v Zalaváru/Blatogradu, ki
so ga po tehničnih zapletih že postavili 7. novembra 2005, njegov avtor
pa je akademski kipar Metod Frlic iz Škofje Loke. Iz članka med drugim
izvemo, da ima projekt že kar dolgo zgodovino.V začetku devetdesetih
let, ko so na območju Blatograda izvajali obsežna arheološka izkopavanja
in na utrjenem Grajskem otoku našli številne ostanke slovanskih grobov
iz 9. stol. in temelje cerkve svetega Janeza Krstnika, se je bil tedanji
slovenski veleposlanik na Madžarskem Ferenc Hajós v Budimpešti že
dogovoril za postavitev spominske plošče, vendar pa je bila tedaj
izpeljava tega dogodka tedaj brez obrazložitve preklicana.
(2) Natis Antologije prekmurske in porabske sodobne slovenske literature
v madžarščini; njen urednik je dr. Székely András Bertalan, za prevode
pa je poskrbela lendavska pesnica in prevajalka Judit Zágorec Csuka.
Predvideno je, da bo poezijo predstavljalo štirinajst in prozo dvanajst
avtorjev, sedem avtorjev pa bo sodelovalo s študijami in razpravami.
(3) Uresničitev zamisli, da se ena izmed ulic poimenuje po Sándorju
Petőfiju (v Ljubljani) in po Francetu Prešernu (v Budimpešti). --- AŠD
Dodatne informacije o seznamu SlovLit