[SlovLit] Mediji in literatura

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Nov 20 10:40:22 CET 2005


 Jaka Železnikar (jaka na jaka.org) je 7. nov. 2005 v Slovlitu spraševal,
- ali obstaja medij literature, če se lahko ta seli iz njega?
- kateri je ta medij?
[...]
- se je literarna stroka sploh kdaj resno posvetila (vsaj dominantnemu) 
mediju?
- je medij sporočilo, le če ne gre za literaturo?
- je literatura v 'drugem' mediju literatura le, če se tako odloči stroka? 
Katera stroka? Kdo jo predstavlja? Kaj so njegovi motivi? Njeni motivi?
- je knjiga poezije bolj literatura kot branje istega avtorja? Radijski 
nastop? TV nastop? Spletni pristop? Pristop preko mobilnih telefonov? 
Holograma? Recitacije na ulici?
- zakaj delitev na medije in kdo ne zna razložiti razlik, podobnosti in 
vsebin?
- ali metafora umre v drugem mediju? Ali pač ni vezana za medij?

Med slovlitovci ni uspel nikogar izzvati v diskusijo, pač pa je odgovor 
mogoče zaslutiti v Delu 18. novembra (str. 10), kjer je bil objavljen 
zanimiv intervju z nizozemskim profesorjem Marekom Wieczorekom iz Seattla v 
ZDA, ki pojasnjuje, kako so v današnji umetnosti meje med zvrstmi in mediji 
razpadle in posamezne umetnostne veje niso več določene s specifičnim 
medijem. Naj ob tem opozorim na konzervativnost literarne vede, ki se, tako 
kot njen predmet literatura, še vedno preveč oklepa samo tradicionalnega 
kanala revialnih in knjižnih objav.

Na http://www.eternalegypt.org/ si interesenti z boljšimi računalniki lahko 
ogledajo, v katero smer gre digitalizacija kulturne dediščine. Spletišče z 
egiptovskimi muzeji ponuja iskanje po razstavljenih predmetih, njihovo 
ogledovanje (povečujemo jih in sukamo), potovanje skozi čas, geografsko 
lokacijo, razlage z besedilom in z glasom ipd. Tako simpatično bi bilo 
mogoče zastaviti tudi virtualni slovenski jezikovni in literarni muzej. Če 
je med trumo slavistov kdo, kin bi si pod egido Slavističnega društva 
Slovenije upal lotiti tega posla, naj se mi oglasi.  --- miran 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit