[SlovLit] Iz časnikov

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 24 08:57:44 CEST 2005


O zborovanju slavistov v Lendavi v začetku oktobra so pisali v goriškem
Novem glasu (vr.t. = najbrž Vera Tuta; časopis je prijazno poslala
Lojzka Bratuž) 13. okt., str. 13, in istega dne tudi v Delu (str. 9).
Pod naslovom Na Madžarskem v Lendavi, skratka v Porabju, ki ga je vzel
iz članka Štefana Kardoša v časopisu Porabje, je Peter Kolšek simpatično
poročal o slavističnem kongresu. Zraven so v skrajšani obliki objavili
obe izjavi Slavističnega društva: protest zoper skrunitev spomenika
Ivana Trinka Zamejskega in o muzeju slovenskega jezika in literature.
Peter Kolšek je tudi avtor intervjuja s častnim članom društva Francem
Zadravcem, ki je konec septembra dopolnil 80 let (Delo 19. okt. 2005);
čilemu jubilantu smo čestitali že na kongresu v Lendavi. --- miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit