[SlovLit] Fw: Posodobitveni programi profesionalnega usposabljanja za pou?evanje sloven??ine

Miran Hladnik, FF miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 24 00:24:10 CEST 2005


----- Original Message ----- 
From: "Hojker Mihaela" <Mihaela.Hojker na ff.uni-lj.si>
To: "Hladnik Miran" <Miran.Hladnik na ff.uni-lj.si>
Sent: 21. oktober 2005 17:22
Subject: Posodobitveni programi profesionalnega usposabljanja za poučevanje
slovenščine


Spoštovani dr. Hladnik.

V nadaljevanju vam pošiljam vabilo za tri seminarje, namenjene učiteljem
slovenščine, ki jih bomo izvedli v mesecu novembru 2005. Prosila bi Vas, da
te informacije posredujete slovenistom, saj se bojimo, da do vseh kljub
pošiljanju na vse šole v državi ni prišla. Hvala za pomoč in sodelovanje.
Lep pozdrav, Mihaela Hojker

----------------------------------------------------------------------------
----

Vabimo vas na naslednje seminarje posodobitvenih programov profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju:

PREGLED SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI
ki bo potekal 4.-5.11., 11.-12.11. in 18.-19.11.2005 na Filozofski fakulteti
v Ljubljani.
Seminar je namenjen učiteljem in profesorjem na osnovnih in srednjih šolah.
Traja 24 ur in je ovrednoten z 1,5 točke za napredovanje. Cilj seminarja
posodobitev strokovnega znanja povezanega z učnimi načrti.

Teme in predavatelji:
. Med antiko in avantgardo - Janez Vrečko
. Francoski klasicizem in naturalizem - Tone Smolej
. Moderna drama - Lado Kralj

Kotizacija: 23.900 SIT za zaposlene v VIZ, 31.070 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam pošljite najkasneje do 26.10.2005.

PREGLED NOVEJŠE SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI
ki bo potekal 18.-19.11., 25.-26.11. in 2.-3.12.2005 2005 na Filozofski
fakulteti v Ljubljani.
Seminar je namenjen učiteljem in profesorjem na osnovnih in srednjih šolah.
Traja 24 ur in je ovrednoten z 1,5 točke za napredovanje. Cilj seminarja je
posodobitev strokovnega znanja povezanega z učnimi načrti (za boljši vpogled
v najaktualnejše literarnozgodovinske tokove in zmožnost posredovanja
estetsko - filozofske razsežnosti literature, zapolnitev vrzeli v strokovnem
znanju).

Teme in predavatelji:
. Slovenski modernizem - Vanesa Matajc
. Slovenski prozni postmodernizem - Tomo Virk
. Postmodernizem v liriki - Matevž Kos

Kotizacija: 19.000 SIT za zaposlene v VIZ, 24.700 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam pošljite najkasneje do 4.11.2005.

NOVEJŠI TOKOVI V SLOVENISTIKI - JEZIK
ki bo potekal 5. novembra 2005 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Seminar je namenjen učiteljem in profesorjem slovenščine na osnovnih in
srednjih šolah. Traja 8 ur in je ovrednoten z 0,5 točke za napredovanje.
Cilj seminarja je seznanitev udeležencev s strokovnimi novostmi v
znanstvenih disciplinah ter uvajanje novih pristopov pri pouku slovenščine
(izboljšanje interpretacije govorjenih besedil..) Prav tako bo obravnavano
tudi pojmovanje jezikovnih pravic v Evropi, načeta bo tudi tematika zbiranja
narečne leksike na našem ozemlju.

 Teme in predavatelji:
. Pojmovanje jezikovnih pravic v Evropi - Marko Stabej
. Zbiranje narečne leksike - eno od težišč sodobne slovenske
dialektologije - Vera Smole
. Interpretacija govorjenih besedil in pravorečje - Hotimir Tivadar

Kotizacija: 7.630 SIT za zaposlene v VIZ, 9.920 SIT za druge udeležence.
Prijavnico nam pošljite najkasneje do 26.10.2005.

----------------------------------------------------------------------------
----

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na naslov: Center za pedagoško
izobraževanje, Filozofska fakulteta, p.p. 580, 1001 Ljubljana ali po faksu
na številko (01) 241 1047. Urnik in program seminarja vam bomo poslali teden
dni pred začetkom seminarja, gradivo boste predvidoma prejeli na samem
seminarju. Nižje od zgoraj navedenih kotizacij veljajo za udeležence, ki so
zaposleni v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja, vpisanih v razvid
Ministrstva za šolstvo in šport za ostale pa veljajo višje. V ceno je že
vključen 20% DDV. Nakazilo izvršite na račun Filozofske fakultete št.
01100-6030707216 z navedbo imena in priimka udeleženca ter oznako SM 143417
za prva dva seminarja in SM 143423 za tretji seminar. Dokazilo o vplačilu
(fotokopija položnice, virmana ali zbirnega sporočila o obremenitvi računa)
prinesite na seminar, da vam bomo lahko izstavili račun. Pisne odjave
sprejemamo do 10 dni pred izpeljavo programa. V primeru, da se seminarja
brez pravočasne odjave ne boste udeležili, že plačane kotizacije ne bomo
mogli vrniti oziroma vam bomo kotizacijo, kljub neudeležbi, zaračunali. Za
morebitne dodatne informacije za omenjene programe smo dosegljivi na tel.:
01 241 1049 (kontaktna oseba: Mihaela Hojker) ali na elektronskem naslovu
mihaela.hojker na ff.uni-lj.si.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit