[SlovLit]Ugovori na maturi, Župančičeva knjižnica in literarni muzej

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Avg 1 22:22:49 CEST 2005


----- Original Message ----- 
From: Zoltan.Jan na siol.net
To: Miran Hladnik, Siol
Sent: Monday, August 01, 2005 12:05 PM
Subject: Re: [SlovLit]Ugovori na maturi, ?upan?i?eva knji?nica in literarni
muzej

1. Ugovori na maturi ali slovensit slovenistu volk. Kolegi, ki zagovarjajo
spodbijanje z oceno izraženo strokovno mnenje kolege zaradi človekoljubnih
nagibov (navadno se končajo pri znancih, prijateljih in lastnih učencih),
pozabljajo, da sistem mature poleg mehaničnih in računskih kontrol, ki jih
opravi računalnik, vključuje "drugo mnenje," saj vsako nalogo ocenjujeta dva
profesorja ne da bi vedela drug za drugega in videla popravke, kaj šele
popravke drug drugega. Če se njuni oceni pomembno razlikujeta, nalogo oceni
še tretji. Da so vedno mogoče napake, predvsem pa različna mnenja in
strokovni pogledi!, ni posebno odkritje. Prav tako ni posebna neznana
resnica, da je ista naloga lahko (in je tudi dejansko bila) ocenjena z
najvišjo in najnižjo oceno (ne le pri slovenščini, pač pa pri vseh maternih
jezikih!), vendar takšne usode ne doživljajo povprečne naloge, pač pa
ustvarjalne in izvirne, ki pač presegajo ustaljena in vnaprej dogovorjena
merila, toda število takšnih nalog je majhno.

2. Spomini. Častna članica Slavističnega društva Slovenije, dr. Breda
Pogorelec, ni bila predsednica društva od 1974 do 1975, pač pa od 1974 do
1979, kar je eno najdaljših - če ne najdaljše predsedovanje SD.

3. O muzeju slovenske literature. Podpiram pobudo, da Slavistično društvo
Slovenije protestira zaradi usode Župančičeve knjižnice. O Muzeju slovenske
literature so si prizadevali tudi drugi predsedniki SD, ki to nalogo
omenjajo v svojih poročilih in med nje velja dodati vsaj še dr. Jožo Mahniča
in dr. Štefana Barbariča, velja pa se tudi spomniti, da se je potem, ko smo
dobili možnosti v Vodnikovi domačiji, navdušenje kmalu poleglo in do danes
tudi skorajda povsem pozabilo.

Lepe pozdrave, Zoltan JAN


----- Original Message ----- 
From: "Miran Hladnik, Siol" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Saturday, July 30, 2005 8:20 PM
Subject: Re: [SlovLit]Ugovori na maturi, ?upan?i?eva knji?nica in literarni
muzej


----- Original Message ----- 
From: "breda pogorelec" <breda.pogorelec na guest.arnes.si>
To: "Miran Hladnik, arnes" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 27. julij 2005 17:03
Subject: Re: [SlovLit] Osebno

Osebno:
1. Mnenje: Mislim, da kolega Zoltan nima prav. Zadnje čase se uveljavlja
tudi v medicini "drugo mnenje" in to je  včasih povsem drugačno od prvega.
Kar se tiče drugega mnenja, se je meni nekaj podobnega zgodilo pri maturi
pred petdesetimi leti v Brežicah. Slovenščino sem ocenjevala in izpraševala
jaz, soocenjevalca pa sta bila ravnatelj Bogo Javornik in kolegica Božena
Orožen. Nalogo, ki sem jo ocenila z dobro, ker je učenec povzemal v glavnem
moje besede, soocenjevalca pa sta jo kot najboljšo z oceno odlično poslala
kot najboljšo v Ljubljano.  Tisti učenec je potem študiral matematiko in bil
nazadnje do upokojitve v Brežicah ravnatelj. Še zdaj se smejemo, a za
pripetljaj je nekdanji dijak zvedel veliko kasneje.

2. Pred dnevi sem prebrala v Delu, da je vrsta sorodnih ustanov protestirala
zaradi neustreznega ravnanja s zapuščinsko knjižnico Otona Župančiča, ki so
jo njegovi svojci zaupali Mestnemu muzeju, ta pa te predstavitve ni
predvidel. Mislim, da v mestno knjižnico pesnikovega imena kljub vsemu ne
spada - in bi bilo prav, da se Zveza slavističnih društev Slovenije pridruži
protestom.

Še ideja. Morda pa bi bilo le prav, če bi začeli razmišljati o Muzeju
slovenske literature. Ko sem bila predsednica Društva (1974-1975), si je za
to najbolj prizadevala Marja Boršnik, posebej v zvezi s Tavčarjevim
stanovanjem na Bregu, tudi Janeza Rotarja je zadeva zanimala. A ob vseh
tedanjih nalogah ni bilo dovolj ljudi in časa, da bi se s tem ukvarjali, bi
pa bilo prav. Taka ustanova bi morda povezovala podobne ustanove po
Sloveniji itd.

Za danes samo kot ideja in lep pozdrav v vroče dni. Breda Pogorelec
Dodatne informacije o seznamu SlovLit