[SlovLit] Slovenski narodopisni in?titut Urban Jarnik

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Avg 1 17:53:06 CEST 2005


From: "piko" <piko na ethno.at>
Sent: 1. avgust 2005 15:06

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik je doslej vsako leto ob
obletnici smrti dr. Pavleta Zablatnika konec maja priredil
takoimenovani >Zablatnikov dan<. V zadnjih letih so Zablatnikovi dnevi
potekali v obliki posvetov in simpozijev. Znanstveni sosvet Narodopisnega
društva Urban Jarnik je na svoji redni seji, dne 15. 12. 2004 sklenil, da
bodo Zablatnikovi dnevi v prihodnje le vsako drugo leto imeli obliko posveta
ali simpozija, inštitut Urban Jarnik pa bo ob Zablatnikovih dnevih prirejal
tudi izobraževalne ekskurzije, seminarje in druge zanimive prireditve.

V letu 2005 smo ob Zablatnikovem dnevu načrtovali izobraževalno ekskurzijo v
Kanalsko dolino. Ker pa je v letošnjem >jubilejnem letu< mesec maj bil
posvečen spominskim prireditvam ob 60-letnici konca vojne, 50-letnici
podpisa avstrijske državne pogodbe in 10-letnici pristopa Avstrije k
Evropski skupnosti, smo se odločili, da preložimo predvideno enodnevno
ekskurzijo v Kanalsko dolino na jesenski čas.

Na ekskurziji se bomo srečali s predstavniki slovenske skupnosti v Kanalski
dolini, ki delujejo na področju kulture, izobraževanja, zgodovinopisja in
gospodarstva. Seznanili se bomo z delovanjem Slovenskega kulturnega središča
Planika ter spoznali prizadevanja za pouk slovenščine v Kanalski dolini,
obiskali pa bomo tudi značilne kulturne znamenitosti kraja. Celodnevna
ekskurzija v Kanalsko dolino bo v soboto, 24. septembra 2005. Če se zanimate
za udeležbo na ekskurziji, Vas prosimo, da se javite pri inštitutu Urban
Jarnik (institut.urban.jarnik na ethno.at). Kontaktni osebi: Milka Olip,
Martina Piko-Rustia. Natančen program ekskurzije Vam bomo pravočasno
poslali.

Dovolite, da Vam na kratko predstavimo še nekatere naše aktualne dejavnosti.
Narodopisno društvo Urban Jarnik je imelo 16. 12. 2004 svoj redni občni
zbor. Po občnem zboru nadaljujemo uspešno pot, ki jo je usmeril bivši
predsednik društva, dr. Pavel Apovnik in je tudi bistveno pripomogel, da se
inštitut uveljavil kot znanstvena ustanova. Nužej Tolmajer, sedanji novi
predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik, pa je bil med pobudniki
sistematične etnološke dejavnosti na Koroškem, ki je v nad dvajsetih letih
uspešnega dela rodila lepe sadove.

V letošnjem letu je izšla knjiga z naslovom >Vezenine so okras, vezenje pa
veselje<, ki jo je pripravila dr. Marija Makarovič. Knjiga v sliki in besedi
predstavlja vezenine in vezenje, govori pa tudi o pomenu, ki ga je imelo
vezenje za dekleta in žene.
Konec maja smo v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa predstavili
publikacije inštituta Urban Jarnik, med katerimi je tudi zbornik o dr.
Pavletu Zablatniku, ki je izšel kot četrta številka glasila inštituta Urban
Jarnik (Koroški etnološki zapisi 4/2004). Zablatnikov zbornik bomo jeseni
predstavili tudi v domačem kraju dr. Zablatnika, v Bilčovsu. (Obe knjigi
lahko naročite pri inštitutu Urban Jarnik.)

Jeseni bo na Zilji gostoval zbor Anton Jobst iz Žirov, s čimer želimo
osvežiti spomin na skladatelja Antona Jobsta (1894-1981), ki se je rodil na
Brdu pri Šmohorju v Ziljski dolini. Leta 1910 se je še ne šestnajstletni
Anton Jobst znašel na orglarski šoli v Ljubljani, leta 1912 pa je nastopil
službo organista v Žireh, kjer je deloval vse do svoje smrti. Prireditev bo
potekala v sklopu čezmejnega projekta, ki ga inštitut Urban Jarnik v
letošnjem letu izvaja skupno z občino Žiri. V projekt je vključeno tudi
Slovensko prosvetno društvo na Kostanjah, ki k upravlja etnološki muzej v
Drabosnjakovem domu; tam je v pripravi spominska soba Andreju Šusterju
Drabosnjaku, v Žireh pa želijo pripraviti spominsko sobo Antonu Jobstu.

V začetku junija sta dijakinji osnovne šole Gorica v Velenju, Sara Vanovšek
in Špela Podvratnik, na državnem tekmovanju v okviru Srečanja mladih
raziskovalcev - osnovnošolcev Slovenije, prejeli zlato priznanje za
raziskovalno nalogo z naslovom >Ekate, pekate, cukate me<. Raziskovalna
naloga, v kateri so predstavljene otroške igre v Vinski gori, je nastala s
pomočjo avtorice knjige >Križ kraž kralj Matjaž - Otroške pesmi, igre in
igrače na Koroškem<, mag. Uši Sereinig, ki je dijakinjama in mentoricama
predstavila knjigo in metodo zbiranja gradiva na terenu. Naloga je bila
prvič predstavljena na osnovni šoli Gorica, javne predstavitve pa smo se
udeležili tudi zastopniki inštituta Urban Jarnik in predsednica Strokovnega
pedagoškega združenja, mag. Lucija Ogorevc Feinig. Na pobudo ravnatelja OŠ
Gorica, gospoda Ivana Planinca, pa so na povabilo inštituta Urban Jarnik ter
Strokovnega pedagoškega združenja, ravnatelji osnovnih šol mestne občine
Velenje junija letošnjega leta na enodnevni ekskurziji spoznali šolstvo pri
Slovencih na Koroškem.

Znanstveni sosvet Narodopisnega društva Urban Jarnik je kot prioritetni
projekt inštituta Urban Jarnik v naslednjih letih predlagal dokumentiranje
toponomije na južnem Koroškem. S hvaležnostjo se spominjamo naše zveste
sodelavke Jelene Leiler iz Blač (1927-2005), ki je želela pri projektu
sodelovati. V zavesti svoje težke bolezni je tik pred smrtjo posnela pogovor
o ledinskih imenih v svojem domačem kraju< in ga izročila našemu inštitutu.
Prosimo Vas, da nam sporočite, če ste tudi Vi zapisovali ledinska in hišna
imena v vaših krajih. Morda tudi poznate koga, ki doma hrani dragocene
zapiske s področja imenoslovja.

Vse sodelavce, podpornike in prijatelje inštituta Urban Jarnik lepo
pozdravljamo in Vas vabimo, da se udeležite jesenskega izleta v Kanalsko
dolino!

Nužej Tolmajer, predsednik društva
Martina Piko-Rustia, vodja inštituta
Milka Olip, tajnica
Dodatne informacije o seznamu SlovLit