[SlovLit] Škrabčev simpozij

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 11 13:03:33 CEST 2005


From: Zoltan Jan [mailto:Zoltan.Jan na siol.net] 
Sent: Wednesday, May 11, 2005 11:53 AM
To: Miran Hladnik
Subject: Fw: simpozij

Frančiškanski samostan Kostanjevica Nova Gorica v sodelovanju s
Slavističnim društvom Slovenije Vas v okviru Škrabčevih dnevov '05
VLJUDNO VABI na peti simpozij o delu p. Stanislava Škrabca na temo
JEZIKOSLOVCI IN NJIHOVA DELA V ŠKRABČEVIH OČEH. V četrtek in petek, 19.
in 20. maja 2005, v Novi Gorici, Območna obrtna zbornica, Ulica
Gradnikove brigade 6, sejna dvorana, 2. nadstropje.

ČETRTEK, 19. maja 2005
9.30 	SVEČANI ZAČETEK  
	POZDRAVNI NAGOVORI
	Mirko Brulc, župan Mestne občine Nova Gorica, pokrovitelj
simpozija
	p. dr. Viktor Papež OFM, provincial Slovenske frančiškanske
province sv. Križa, Ljubljana
	red. prof. dr. Miran Hladnik, predsednik Slavističnega društva
Slovenije
	p. Nikolaj Žvokelj OFM, prvi predsednik Organizacijskega odbora
Škrabčevih dnevov
	akad. prof. dr. Jože Toporišič, predsednik Častnega odbora
Škrabčevih dnevov 
	GLASBENA TOČKA

10.00 - 12.30 DELOVNI DEL  
akad. prof. dr. Jože Toporišič	
Škrabčevo jeziko(slo)vno obzorje v polemiki o Levčevem SP 1899
prof. dr. hab. Emil Tokarz	
Baudouin de Courtenay in njegovo delo v Škrabčevih očeh 
red. prof. dr. Aleksandra Derganc	
S. Škrabec v polemiki z D. Hostnikom 
doc. dr. Andreja Žele
Jezikoslovni stiki med Škrabcem in Peruškom
izr. prof. dr. Marko Jesenšek	
Škrabec o Ilešičevem O pouku slovenskega jezika 
asist. Branka Vičar	
Škrabec v polemiki s Ternovcem o slovenskem prihodnjiku

15.00 - 18.00
izr. prof. dr. Majda Merše	
Trubar v Škrabčevem jezikoslovju
dr. Jožica Narat	
Krelj v Škrabčevih očeh
asist. dr. Melita Zemljak Jontes	
Škrabec o Juriju Dalmatinu
asist. Kozma Ahačič	
Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi slovnici 
izr. prof. dr. Irena Orel	
Škrabec o Kastelcu in Svetokriškem
dr. Karmen Kenda Jež	
Škrabec o Baudouinovi teoriji premen
mag. Hedvika Dermol Hvala	
Škrabec o Slomškovih pravilih o zborni izreki
Ljudmila Bokal, prof.	
Stanislav Škrabec o Pleteršniku in njegovem slovarju
19.30	Družabno srečanje udeležencev simpozija v dvorani
Frančiškanskega samostana 
	na Kostanjevici v Novi Gorici

PETEK, 20. maja 2005
9.30 - 12.30 
red. prof. dr. Ada Vidovič Muha	
Breznikova napoved jezikoslovne teme 20. stoletja - praška teorija
členitve po aktualnosti (Ob Škrabčevi oceni Besednega reda v govoru)
mag. Alenka Valh Lopert	
Stanislav Škrabec o 8. izdaji Janežičeve Slovenske slovnice 
asist. Matej Šekli	
Valjavčevo naglasoslovje v Škrabčevih očeh
izr. prof. dr. Vera Smole	
Škrabec Oblaku o ribniškem govoru 
Jakob Müller, prof.	
Jezikoslovje Marka Pohlina v delih Stanislava Škrabca
dr. Andreja Legan Ravnikar	
Vodnik v Škrabčevih očeh
izr. prof. dr. Mihaela Koletnik	
Škrabec o Dajnkovi slovnici
izr. prof. dr. Irena Stramljič Breznik	
Škrabec o Metelku kot jezikoslovcu

15.00 - 18.30
doc. dr. Rada Cossutta	
Škrabec o Štreklju kot jezikoslovcu 
mag. Polonca Šek Mertük	
Škrabec o Franu Levstiku 
izr. članica SAZU prof. dr. Zinka Zorko 	
S. Škrabec o Avgustu Pavlu in Oskarju Asbóthu
doc. dr. Jožica Škofic	
Škrabec o Janezu Šolarju
asist. Karin Marc Bratina	
Škrabec o Ramovšu in Nahtigalu
Janko Moder, prof.	
Stanislav Škrabec o Antonu Brezniku 
mag. Marija Mercina	
Škrabec o Slovensko-nemškem slovarju Maksa Pleteršnika (z vidika rabe v
šoli)
doc. dr. Vlado Nartnik	
Škrabec o Bežkovem gledanju na zložni zvočnik r
dr. Francka Premk in asist. Eva Premk	
Škrabec v zvezi z Leskienom 

18.30 ZAKLJUČEK SIMPOZIJA
Dodatne informacije o seznamu SlovLit