[SlovLit] bloganje po naše

Marjan Lamovsek marjan.lamovsek na guest.arnes.si
Čet Maj 12 21:18:24 CEST 2005


 
Pozdravljeni!

Razprava o "web logih" (krajše "blogih" - t. i. spletnih denvnikih) je bila
odprta v začetku letošnjega januarja (SlovLit: K. Brunec, 17. jan. 2005) in
je nato zamrla. Iz praktičnih potreb pa sem precej razmišljal v smeri
"kovanja" primerne slovenske ustreznice.
Zdi se mi, da ne bi bila tako napačna beseda spletopis. Osebni blog - osebni
spletopis. Umetniški spletopis, pa tehnični ...
Beseda pove, da gre za pisanje, hkrati pa tudi izvemo, prek katerega medija
se to dogaja in da je korak ali dva pred "klinopisom" oz. (glede na
zgodovinski razvoj) za njim  ;) 

V splošni rabi npr. uporabljamo tudi analogno izpeljan izraz "letopis". SSKJ
pravi:

	letopis -a m (i) 
	1. zapisi pomembnejših dogodkov po letih: 
	iskati zgodovinske podatke v letopisih / Letopis 
	Slovenske akademije znanosti in umetnosti; 
	2. (letna) publikacija s prispevki več avtorjev; 
	almanah: sodelavci letopisa

Kot gre pri letopisu za zapise dogodgov v določenem časovnem obdobju (leto),
gre pri "web logu" za (dnevniške) zapise, ki pa jih ne opredeljuje čas
nastanka kot pri letopisu, ampak medij, prek katerega (na katerem) se
pojavljajo. 

Mimogrede, tudi beseda tipkopis se še občasno uporablja, čeprav jo sodobni
"print" močno ustrahuje :)


V navedenem predlogu težavo lahko predstavlja širina pojma. Kajti spletopis
bi lahko kot zbirni pojem zaznamoval sploh vse, kar je zapisanega na spletu
... 
Ali pa bi izraz spletopis lahko pomenil to, čemur danes rečemo spletna
stran. Povedal bi, da gre za pisanje o nečem na (svetovnem) spletu, hkrati
pa bi bil bolj natančen od izraza "spletna stran", saj ko govorimo o kaki
spletni strani, vemo, da navadno ne gre samo za "eno" stran, ampak za več,
ki so si v medsebojnem razmerju. Kot ima kaka ustanova (združenje ...) lahko
svoj bilten, nekakšen časopis, zakaj ne bi imela tudi svojega "spletopisa",
zapisov, objav na spletu? Da govorjenje o "eni strani" ne bi zvenelo tako
siromašno ...


Kaj pa pisec blogov - "blogger"? Lahko bi se mu reklo "spletopisec", kot
uporabljamo letopisec, strojepisec, lepopisec ...
Pa "blogging"? To bi lahko bilo "spletopisje", kot je strojepisje, lepopisje
...


Hvala za kakšen namig in lep pozdrav!

Marjan Lamovšek
Ljubljana
Dodatne informacije o seznamu SlovLit