[SlovLit] Zakonodajna besedila

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 15 09:19:05 CEST 2005


From: Jozica Skofic [mailto:Guzej na zrc-sazu.si] 
Sent: Friday, April 15, 2005 9:09 AM
To: miran.hladnik na guest.arnes.si

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU vabi na predavanje
dr. Lidije Tanturovske (roj. 9. maja 1964 v Skopju), 
znastvene sodelavke na Inštitutu za makedonski jezik Krste Misirkov v
Skopju, ki raziskuje sodobni makedonski jezik, sintakso in stilistiko
ter se ukvarja s stilom zakonodajnih besedil. V predavanju
Zakonodavno-pravniot potstil niz primerite vo makedonskiot jazik bo
govorila tako o stilu zakonodajnih besedil v makedonščini kot tudi
predstavila delo skopskega inštituta za makedonski jezik in možnosti za
povezovanje s slovenskimi inštitucijami. Predavanje bo v petek, 22.
aprila 2005, ob 10. uri v dvorani Geografskega inštituta A. Melika ZRC
SAZU na Gosposki ulici (zraven trgovine Kod in kam) v Ljubljani.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit