Re: [SlovLit] Društvo staršev o izboru knjig za domače branje

Aleš Bjelčevič aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si
Pon Okt 25 12:10:58 CEST 2004


Poziv je vreden upoštevanja v toliko, kolikor a) bo koga motiviral za eno ali več okroglih miz, pogovorov in konferenc na to temo, na katerih bi imeli izhodiščno besedo starši; b) poziva starše, naj tudi sami berejo.

V svoji splošnosti pa je poziv pomanjkljiv: potreben bi bil seznam inkriminiranih knjig in seznam njihovih neetičnih lastnosti. Poziv namreč izzveni v povzetek "slabih (ne-dobrih) knjig ni dobro brati". To je seveda tavtologija (kar ni dobro, ni dobro) in se z njo vsak strinja. 

Presplošno je tudi izhodišče: "vsako literarno delo pušča neke sledi". Tudi vsak drug šolski predmet pušča sledi: zgodovina, sociologija, celo fizika itd. Kaj, če me kot starša moti, da se pri zgodovini, sociologiji, ekonomiji učijo kapitalistično ekonomijo, domobransko zgodovino, liberalno sociologijo? Prepričan sem, da so ti predmeti, če že govorimo o škodljivosti, VELIKO VELIKO bolj škodljivi od romanov. Za romane namreč na splošno velja, da se z njihovimi stališči ni treba strinjati, da so subjektivna; kot estetska in etična besedila so romani stvar okusa itd. - tako otroke najbrž učijo v šoli. Pri sociol., ekon., zgodov. pa se učijo, da gre za vedno zgolj za DEJSTVA in sicer, da jim šola predstavlja vsa dejstva (kar seveda ni res) in da iz dejstev samoumevno sledi njihova vrednost (kar je še manj res). Omenjeni predmeti so zato ideološki par excellence, ker v njihovo vsebino nihče ne dvomi.

Pa še logična zagata: treba je upoštevati nazore in stališča staršev. O vsaki stvari sta možni dve nasprotni stališči; ena skupina staršev bo imela stališče A, druga pa ne-A: nekdo bo rekel "Prežih pa ne, ker je presocialističen", drug pa "Prežih ja, ker je socialističen". Kaj zdaj?

PS: Ne vem, kaj pomeni, da je vzgojni vidik zunajliterarni kriterij oz. kdo to trdi. Če res obstaja stališče, da literarna besedila nimajo moralnega učinka in da je v razredu mogoče obravnavati vsako besedilo, ker se itak ukvarjamo z njegovo zgradbo, obliko, je to seveda napačno stališče. Načeloma napačno, seveda - v praksi pa najbrž vsi mrcvarimo prav formo, morale pa ne, kaj?

Lep pozdrav

Aleš Bjelčevič

----- Original Message ----- 
From: "Miran siol" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, October 24, 2004 9:38 AM
Subject: [SlovLit] Društvo staršev o izboru knjig za domače branje


> ----- Original Message -----
> From: "Alenka Hladnik" <alenka.hladnik na guest.arnes.si>
> To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Sent: Friday, October 22, 2004 9:01 AM
> Subject: izjava
> 
> > Gotovo bi bilo to dobro objaviti, ce ze nisi. Novi casi. lpa
> 
> [Kaj porečemo na to? lp, miran]
> 
> =======
> 
> Stališče Društva Pobuda za šolo po meri človeka do izbora knjig za domače
> branje, bralno značko, Cankarjevo priznanje in maturitetni esej
> 
> Poziv staršem in učiteljem
> 
> 1. Vsako literarno delo pušča takšne ali drugačne sledi pri mladem bralcu,
> še posebno, če prebranega niso sposobni zares čustveno predelati in
> ovrednotiti.  Zato preprosto ni mogoče obiti morebitnih vzgojnih učinkov
> priporočenega ali obveznega čtiva v šoli. Tako tudi ni možno stati togo na
> stališču, da je vzgojni vidik "zunajliterarni kriterij" ali pa, da pomeni
> vsaka raba literature za vzgojne namene njeno zlorabo.
> 
> 2. Društvo meni, da ni nobene razvojno-psihološke nuje, priporočati učencem
> in dijakom ali jih celo siliti k branju literarnih sestavkov oziroma knjig,
> ki niso primerni njihovi starosti in psihološki ter čustveni zrelosti.
> 
> 3. Društvo meni, da je treba v javni šoli bolj kot do sedaj priznati staršem
> pravico do vzgoje njihovih otrok v skladu z njihovim svetovnim, življenjskim
> in verskim nazorom ter vrednotami.
> 
> 4. Zato Društvo predlaga in poziva:
> 
> Pri izboru priporočljivega ali obveznega čtiva je potrebno v prihodnje bolj
> upoštevati razvojno-psihološke in pedagoške vidike ter morebitne vzgojne
> učinke.
> 
> Zato želimo opozoriti strokovno javnost, naj v svojih odločitvah upoštevajo
> vse tiste starše in njihove otroke-dijake, ki jim ni vseeno, o čem
> razpravljajo in kaj vrednotijo in interpretirajo na maturitetnem eseju.
> 
> Namesto enega samega obveznega literarnega dela za maturo je treba ponuditi
> dijakom več tematsko različnih besedil, izbor pa prepustiti njim in njihovim
> staršem.
> 
> Pozivamo starše,  da bolj budno spremljajo, kaj berejo  njihovi otroci,
> učiteljem pa priporočamo, naj v naboru priporočene literature izbirajo več
> takih literarnih del, ki bodo učencu in dijaku pomagali odraščati v bolj
> zrele, odgovorne in srečne osebnosti. Prepričani smo, da je to skupna želja
> vseh, ki imamo mlade radi, zato od stroke, učiteljev-praktikov in staršev
> pričakujemo pripravljenost na dialog in sodelovanje.
> 
> 
> _______________________________________________
> SlovLit mailing list
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na zaslon z izbiro Format --> Encoding --> Central European (ISO).
> 
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20041025/609e5664/attachment.html 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit