[SlovLit] Društvo staršev o izboru knjig za domače branje

Miran siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Okt 24 09:38:26 CEST 2004


----- Original Message -----
From: "Alenka Hladnik" <alenka.hladnik na guest.arnes.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Friday, October 22, 2004 9:01 AM
Subject: izjava

> Gotovo bi bilo to dobro objaviti, ce ze nisi. Novi casi. lpa

[Kaj porečemo na to? lp, miran]

=======

Stališče Društva Pobuda za šolo po meri človeka do izbora knjig za domače
branje, bralno značko, Cankarjevo priznanje in maturitetni esej

Poziv staršem in učiteljem

1. Vsako literarno delo pušča takšne ali drugačne sledi pri mladem bralcu,
še posebno, če prebranega niso sposobni zares čustveno predelati in
ovrednotiti.  Zato preprosto ni mogoče obiti morebitnih vzgojnih učinkov
priporočenega ali obveznega čtiva v šoli. Tako tudi ni možno stati togo na
stališču, da je vzgojni vidik "zunajliterarni kriterij" ali pa, da pomeni
vsaka raba literature za vzgojne namene njeno zlorabo.

2. Društvo meni, da ni nobene razvojno-psihološke nuje, priporočati učencem
in dijakom ali jih celo siliti k branju literarnih sestavkov oziroma knjig,
ki niso primerni njihovi starosti in psihološki ter čustveni zrelosti.

3. Društvo meni, da je treba v javni šoli bolj kot do sedaj priznati staršem
pravico do vzgoje njihovih otrok v skladu z njihovim svetovnim, življenjskim
in verskim nazorom ter vrednotami.

4. Zato Društvo predlaga in poziva:

Pri izboru priporočljivega ali obveznega čtiva je potrebno v prihodnje bolj
upoštevati razvojno-psihološke in pedagoške vidike ter morebitne vzgojne
učinke.

Zato želimo opozoriti strokovno javnost, naj v svojih odločitvah upoštevajo
vse tiste starše in njihove otroke-dijake, ki jim ni vseeno, o čem
razpravljajo in kaj vrednotijo in interpretirajo na maturitetnem eseju.

Namesto enega samega obveznega literarnega dela za maturo je treba ponuditi
dijakom več tematsko različnih besedil, izbor pa prepustiti njim in njihovim
staršem.

Pozivamo starše,  da bolj budno spremljajo, kaj berejo  njihovi otroci,
učiteljem pa priporočamo, naj v naboru priporočene literature izbirajo več
takih literarnih del, ki bodo učencu in dijaku pomagali odraščati v bolj
zrele, odgovorne in srečne osebnosti. Prepričani smo, da je to skupna želja
vseh, ki imamo mlade radi, zato od stroke, učiteljev-praktikov in staršev
pričakujemo pripravljenost na dialog in sodelovanje.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit