[SlovLit] V Slavi ponovno o pravopisu

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 8 16:11:19 CEST 2004


From: "Peter Jurgec" <peter.jurgec na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Cc: <zoltan.jan na siol.net>
Subject: Slava
Date: Tue, 6 Apr 2004 13:27:52 +0200

V Slavi ponovno o pravopisu

Iz=B9la je 1.-2. =B9tevilka 16. letnika debatnega lista Slava. =
Razdeljena je na dva dela.=20V prvem so ponatisnjeni =E8lanki iz Slave 14. letnika, posve=E8ene =
Slovenskemu pravopisu. Ljudmila Bokal je svoj =E8lanek naslovila =
Pravopisne drobtinice, skupini =B9tudentov slovenistov pi=B9eta o =
normativnih oznakah (=E8lanek vsebuje tudi intervju z Jo=BEetom =
Topori=B9i=E8em) in o oznakah neknji=BEno ljudsko, neknji=BEno pogovorno =
in ljudsko v novem slovenskem pravopisu. Vladka Tucovi=E8 pi=B9e o =
vezljivosti, Ur=B9ka Jarnovi=E8 o kraj=B9avah, Peter Jurgec pa o =
nekaterih fonolo=B9kih vpra=B9anjih v novem slovenskem pravopisu. =
Besedila so nastala v =B9tudijskem letu 2001/02 v okviru predmetov =
slovenski knji=BEni jezik 1 (mentorica Ada Vidovi=E8 Muha) in =
lektoriranje (Erika Kr=BEi=B9nik).=20


V drugem delu je objavljen odgovor Jo=BEeta Topori=B9i=E8a K =
=B9tudentovski kritiki Slovenskega pravopisa 2001 v Slavi.

=20

Peter Jurgec

Dodatne informacije o seznamu SlovLit